Povrchová úprava

Takmer 100% vyrábaných dielov a zostáv, resp. konečných výrobkov, prechádza povrchovou úpravou. Lakovanie povrchu kovových dielov je možné buď práškovou technológiou, alebo tekutými farbami na dvoch pracoviskách. Rozhodujúcim faktorom je tu, predovšetkým, veľkosť a váha jednotlivých dielov. Spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a. s., využíva na práškové lakovanie výkonnú automatickú linku IDEAL LINE s veľkým prejazdným profilom. Samotnému nanášaniu práškovej farby v elektrostatickom poli predchádza dôsledná príprava povrchu v 5 stupňovej kontinuálnej predúprave, v ktorej dochádza ku antikoróznej úprave povrchu fosfátovaním a pasiváciou. Diely sú zavesené na kontinuálnom dopravníku a následne vypálené v peci. V ručnej práškovacej linke Nova Verta Maxi Range 15 sa lakujú výrobky s veľkými rozmermi a hmotnosťou, zvarence, alebo kusové série, ktorých povrchy sa v predchádzajúcej fáze upravili tryskaním. Na lakovanie tekutými farbami naša spoločnosť využíva dve pracoviská v závislosti na hmotnosti dielov. Mnohé diely, ktoré boli po ohýbaní zvárané do zostáv, prechádzajú ešte pred lakovaním apretúrou. Spoločnosť zároveň disponuje dvoma nezávislými pracoviskami na brúsenie čiernych a nerezových súčiastok. Tam, kde odberateľ požaduje hrany zbavené hrotov, sa diely odihlujú v odihlovacích priebežných strojoch od spoločnosti Weber a TimeSavers.

Povrchová úprava

Takmer 100% vyrábaných dielov a zostáv, resp. konečných výrobkov, prechádza povrchovou úpravou. Lakovanie povrchu kovových dielov je možné buď práškovou technológiou, alebo tekutými farbami na dvoch pracoviskách. Rozhodujúcim faktorom je tu, predovšetkým, veľkosť a váha jednotlivých dielov. Spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a. s., využíva na práškové lakovanie výkonnú automatickú linku IDEAL LINE s veľkým prejazdným profilom. Samotnému nanášaniu práškovej farby v elektrostatickom poli predchádza dôsledná príprava povrchu v 5 stupňovej kontinuálnej predúprave, v ktorej dochádza ku antikoróznej úprave povrchu fosfátovaním a pasiváciou. Diely sú zavesené na kontinuálnom dopravníku a následne vypálené v peci. V ručnej práškovacej linke Nova Verta Maxi Range 15 sa lakujú výrobky s veľkými rozmermi a hmotnosťou, zvarence, alebo kusové série, ktorých povrchy sa v predchádzajúcej fáze upravili tryskaním. Na lakovanie tekutými farbami naša spoločnosť využíva dve pracoviská v závislosti na hmotnosti dielov. Mnohé diely, ktoré boli po ohýbaní zvárané do zostáv, prechádzajú ešte pred lakovaním apretúrou. Spoločnosť zároveň disponuje dvoma nezávislými pracoviskami na brúsenie čiernych a nerezových súčiastok. Tam, kde odberateľ požaduje hrany zbavené hrotov, sa diely odihlujú v odihlovacích priebežných strojoch od spoločnosti Weber a TimeSavers.

Takmer 100% vyrábaných dielov a zostáv, resp. konečných výrobkov, prechádza povrchovou úpravou. Lakovanie povrchu kovových dielov je možné buď práškovou technológiou, alebo tekutými farbami na dvoch pracoviskách. Rozhodujúcim faktorom je tu, predovšetkým, veľkosť a váha jednotlivých dielov. Spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a. s., využíva na práškové lakovanie výkonnú automatickú linku IDEAL LINE s veľkým prejazdným profilom. Samotnému nanášaniu práškovej farby v elektrostatickom poli predchádza dôsledná príprava povrchu v 5 stupňovej kontinuálnej predúprave, v ktorej dochádza ku antikoróznej úprave povrchu fosfátovaním a pasiváciou. Diely sú zavesené na kontinuálnom dopravníku a následne vypálené v peci. V ručnej práškovacej linke Nova Verta Maxi Range 15 sa lakujú výrobky s veľkými rozmermi a hmotnosťou, zvarence, alebo kusové série, ktorých povrchy sa v predchádzajúcej fáze upravili tryskaním. Na lakovanie tekutými farbami naša spoločnosť využíva dve pracoviská v závislosti na hmotnosti dielov. Mnohé diely, ktoré boli po ohýbaní zvárané do zostáv, prechádzajú ešte pred lakovaním apretúrou. Spoločnosť zároveň disponuje dvoma nezávislými pracoviskami na brúsenie čiernych a nerezových súčiastok. Tam, kde odberateľ požaduje hrany zbavené hrotov, sa diely odihlujú v odihlovacích priebežných strojoch od spoločnosti Weber a TimeSavers.

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest