Depozitné a odkladacie schránky

Systém depozitných a odkladacích schránok EK 3006 slúži na bezpečné ukladanie cenností pre klientov bánk v depozitných trezorových miestnostiach. Schránky typu EK 3006 P sú určené na ukladanie zásielok poštových doručovateľov, alebo môžu byť použité v zostavách ako prenajímateľné zákaznícke PO BOX-y.

Depozitné a odkladacie schránky

Systém depozitných a odkladacích schránok EK 3006 slúži na bezpečné ukladanie cenností pre klientov bánk v depozitných trezorových miestnostiach. Schránky typu EK 3006 P sú určené na ukladanie zásielok poštových doručovateľov, alebo môžu byť použité v zostavách ako prenajímateľné zákaznícke PO BOX-y.

Systém depozitných a odkladacích schránok EK 3006 slúži na bezpečné ukladanie cenností pre klientov bánk v depozitných trezorových miestnostiach. Schránky typu EK 3006 P sú určené na ukladanie zásielok poštových doručovateľov, alebo môžu byť použité v zostavách ako prenajímateľné zákaznícke PO BOX-y.

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest