Parkovacie systémy

Parkovanie vozidiel je čoraz väčším problémom miest a mestských aglomerácií. Efektívne využitie plochy určenej na parkovanie vozidiel je výzvou pre všetkých urbanistov. Parkovacie systémy poskytujú možnosť na danej ploche umiestniť až niekoľkonásobne viac vozidiel ako poskytuje bežný spôsob parkovania. Vozidlá môžeme takto presunúť z ulíc a námestí do dvorov a suterénov budov alebo špeciálnych objektov a zaistiť tak ich ochranu pred poveternostnými vplyvmi a možným poškodením alebo odcudzením. Ďalšou skutočnosťou potvrdzujúcou efektivitu a výhody parkovacích systémov je fakt, že automobil v meste parkuje viac času ako je používaný v prevádzke. Taktiež neustále dochádza k nárastu počtu automobilov pri, prakticky, nemennom počte obyvateľov a k prudkému nárastu automobilovej kriminality a vandalizmu. Parkovacie systémy spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a. s., garantujú svojim užívateľom vždy voľné parkovacie miesto v mieste bydliska/zamestnania, zvýšenie komfortu parkovania a výrazné urýchlenie celého procesu, až po výrazné zvýšenie bezpečnosti samotných vozidiel.

Parkovacie systémy

Parkovanie vozidiel je čoraz väčším problémom miest a mestských aglomerácií. Efektívne využitie plochy určenej na parkovanie vozidiel je výzvou pre všetkých urbanistov. Parkovacie systémy poskytujú možnosť na danej ploche umiestniť až niekoľkonásobne viac vozidiel ako poskytuje bežný spôsob parkovania. Vozidlá môžeme takto presunúť z ulíc a námestí do dvorov a suterénov budov alebo špeciálnych objektov a zaistiť tak ich ochranu pred poveternostnými vplyvmi a možným poškodením alebo odcudzením. Ďalšou skutočnosťou potvrdzujúcou efektivitu a výhody parkovacích systémov je fakt, že automobil v meste parkuje viac času ako je používaný v prevádzke. Taktiež neustále dochádza k nárastu počtu automobilov pri, prakticky, nemennom počte obyvateľov a k prudkému nárastu automobilovej kriminality a vandalizmu. Parkovacie systémy spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a. s., garantujú svojim užívateľom vždy voľné parkovacie miesto v mieste bydliska/zamestnania, zvýšenie komfortu parkovania a výrazné urýchlenie celého procesu, až po výrazné zvýšenie bezpečnosti samotných vozidiel.

Parkovanie vozidiel je čoraz väčším problémom miest a mestských aglomerácií. Efektívne využitie plochy určenej na parkovanie vozidiel je výzvou pre všetkých urbanistov. Parkovacie systémy poskytujú možnosť na danej ploche umiestniť až niekoľkonásobne viac vozidiel ako poskytuje bežný spôsob parkovania. Vozidlá môžeme takto presunúť z ulíc a námestí do dvorov a suterénov budov alebo špeciálnych objektov a zaistiť tak ich ochranu pred poveternostnými vplyvmi a možným poškodením alebo odcudzením. Ďalšou skutočnosťou potvrdzujúcou efektivitu a výhody parkovacích systémov je fakt, že automobil v meste parkuje viac času ako je používaný v prevádzke. Taktiež neustále dochádza k nárastu počtu automobilov pri, prakticky, nemennom počte obyvateľov a k prudkému nárastu automobilovej kriminality a vandalizmu. Parkovacie systémy spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a. s., garantujú svojim užívateľom vždy voľné parkovacie miesto v mieste bydliska/zamestnania, zvýšenie komfortu parkovania a výrazné urýchlenie celého procesu, až po výrazné zvýšenie bezpečnosti samotných vozidiel.

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest