Montáž

Finálna montáž výrobkov je realizovaná na stredisku, ktoré je vybavené špeciálnym ručným elektrickým a pneumatickým náradím, rôznymi typmi montážnych stolov a prípravkov, ako aj špeciálnou manipulačnou technikou. Spojovací materiál je umiestnený v ergonomických premiestniteľných zásobníkoch, ktoré uľahčujú a zrýchľujú montáž. Výrobky vyrábané vo väčších sériách sú montované na špeciálne vytvorených pracoviskách, operáciu po operácii - v linke.

Montáž

Finálna montáž výrobkov je realizovaná na stredisku, ktoré je vybavené špeciálnym ručným elektrickým a pneumatickým náradím, rôznymi typmi montážnych stolov a prípravkov, ako aj špeciálnou manipulačnou technikou. Spojovací materiál je umiestnený v ergonomických premiestniteľných zásobníkoch, ktoré uľahčujú a zrýchľujú montáž. Výrobky vyrábané vo väčších sériách sú montované na špeciálne vytvorených pracoviskách, operáciu po operácii - v linke.

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest