Trieskové obrábanie

Pracovisko trieskového obrábania je vybavené CNC riadenými obrábacími strojmi s automatickou výmenou nástrojov, ktorými je možné opracovať nielen oceľové súčiastky malých rozmerov, ale aj veľké oceľové konštrukcie. Využívajú sa na to CNC horizontálne a vertikálne frézovacie centrá, ako aj CNC dvojvretenové sústružnícke centrá. Zostava inštalovaných strojov má vysokú kapacitu aj pre veľkosériovú výrobu. Prevádzka je doplená aj klasickými sústruhmi, frézkami a vŕtačkami. Z toho dôvodu je možné produktívnym spôsobom a odborne vykonávať prakticky všetky trieskové operácie s veľmi presnými toleranciami.

Trieskové obrábanie

Pracovisko trieskového obrábania je vybavené CNC riadenými obrábacími strojmi s automatickou výmenou nástrojov, ktorými je možné opracovať nielen oceľové súčiastky malých rozmerov, ale aj veľké oceľové konštrukcie. Využívajú sa na to CNC horizontálne a vertikálne frézovacie centrá, ako aj CNC dvojvretenové sústružnícke centrá. Zostava inštalovaných strojov má vysokú kapacitu aj pre veľkosériovú výrobu. Prevádzka je doplená aj klasickými sústruhmi, frézkami a vŕtačkami. Z toho dôvodu je možné produktívnym spôsobom a odborne vykonávať prakticky všetky trieskové operácie s veľmi presnými toleranciami.

Pracovisko trieskového obrábania je vybavené CNC riadenými obrábacími strojmi s automatickou výmenou nástrojov, ktorými je možné opracovať nielen oceľové súčiastky malých rozmerov, ale aj veľké oceľové konštrukcie. Využívajú sa na to CNC horizontálne a vertikálne frézovacie centrá, ako aj CNC dvojvretenové sústružnícke centrá. Zostava inštalovaných strojov má vysokú kapacitu aj pre veľkosériovú výrobu. Prevádzka je doplená aj klasickými sústruhmi, frézkami a vŕtačkami. Z toho dôvodu je možné produktívnym spôsobom a odborne vykonávať prakticky všetky trieskové operácie s veľmi presnými toleranciami.

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest