Trieskové obrábanie

Pracovisko trieskového obrábania je vybavené CNC riadenými obrábacími strojmi s automatickou výmenou nástrojov, ktorými je možné opracovať nielen oceľové súčiastky malých rozmerov, ale aj veľké oceľové konštrukcie. Využívajú sa na to CNC horizontálne a vertikálne frézovacie centrá, ako aj CNC dvojvretenové sústružnícke centrá. Zostava inštalovaných strojov má vysokú kapacitu aj pre veľkosériovú výrobu. Prevádzka je doplená aj klasickými sústruhmi, frézkami a vŕtačkami. Z toho dôvodu je možné produktívnym spôsobom a odborne vykonávať prakticky všetky trieskové operácie s veľmi presnými toleranciami.

Trieskové obrábanie

Pracovisko trieskového obrábania je vybavené CNC riadenými obrábacími strojmi s automatickou výmenou nástrojov, ktorými je možné opracovať nielen oceľové súčiastky malých rozmerov, ale aj veľké oceľové konštrukcie. Využívajú sa na to CNC horizontálne a vertikálne frézovacie centrá, ako aj CNC dvojvretenové sústružnícke centrá. Zostava inštalovaných strojov má vysokú kapacitu aj pre veľkosériovú výrobu. Prevádzka je doplená aj klasickými sústruhmi, frézkami a vŕtačkami. Z toho dôvodu je možné produktívnym spôsobom a odborne vykonávať prakticky všetky trieskové operácie s veľmi presnými toleranciami.

Pracovisko trieskového obrábania je vybavené CNC riadenými obrábacími strojmi s automatickou výmenou nástrojov, ktorými je možné opracovať nielen oceľové súčiastky malých rozmerov, ale aj veľké oceľové konštrukcie. Využívajú sa na to CNC horizontálne a vertikálne frézovacie centrá, ako aj CNC dvojvretenové sústružnícke centrá. Zostava inštalovaných strojov má vysokú kapacitu aj pre veľkosériovú výrobu. Prevádzka je doplená aj klasickými sústruhmi, frézkami a vŕtačkami. Z toho dôvodu je možné produktívnym spôsobom a odborne vykonávať prakticky všetky trieskové operácie s veľmi presnými toleranciami.

© 2022, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím