Paternoster - mechanizovaný úložný systém

Paternoster spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a. s., je efektívny systém na archiváciu zložiek, dokumentov, šanónov, médií a rôznych predmetov. Vďaka modulárnej konštrukcii dokonale využíva dostupný priestor pri maximálnom využití výšky miestnosti. Je navrhnutý ako systém rotujúcich políc pracujúci na princípe „dokument k obsluhe“. Požadovaná zložka je na povel obsluhy vyhľadaná a dopravená do pracovného okna zariadenia. Paternoster je vysokoproduktívny pri práci s ukladanými dokumentami a materiálom. Zdĺhavý a často aj nebezpečný prístup k archivovaným dokumentom je tak minulosťou. Uložené dokumenty alebo predmety sú vo vnútri zariadenia uzamknuté a takto chránené pred nepovoleným prístupom a manipuláciou, zároveň aj pred prachom a znehodnotením slnečným žiarením. Využívaním Paternostera je možné usporiť až 80% dostupnej skladovacej plochy. Získaný priestor môže byť použitý na zvýšenie skladovacej kapacity alebo vytvorenie ďalších pracovísk. Vďaka týmto svojim vlastnostiam je zariadenie vhodné do akýchkoľvek archívnych, kancelárskych, alebo skladových priestorov vyžadujúcich rýchlu, efektívnu a prehľadnú prácu so skladovaným materiálom.

Paternoster - mechanizovaný úložný systém

Paternoster spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a. s., je efektívny systém na archiváciu zložiek, dokumentov, šanónov, médií a rôznych predmetov. Vďaka modulárnej konštrukcii dokonale využíva dostupný priestor pri maximálnom využití výšky miestnosti. Je navrhnutý ako systém rotujúcich políc pracujúci na princípe „dokument k obsluhe“. Požadovaná zložka je na povel obsluhy vyhľadaná a dopravená do pracovného okna zariadenia. Paternoster je vysokoproduktívny pri práci s ukladanými dokumentami a materiálom. Zdĺhavý a často aj nebezpečný prístup k archivovaným dokumentom je tak minulosťou. Uložené dokumenty alebo predmety sú vo vnútri zariadenia uzamknuté a takto chránené pred nepovoleným prístupom a manipuláciou, zároveň aj pred prachom a znehodnotením slnečným žiarením. Využívaním Paternostera je možné usporiť až 80% dostupnej skladovacej plochy. Získaný priestor môže byť použitý na zvýšenie skladovacej kapacity alebo vytvorenie ďalších pracovísk. Vďaka týmto svojim vlastnostiam je zariadenie vhodné do akýchkoľvek archívnych, kancelárskych, alebo skladových priestorov vyžadujúcich rýchlu, efektívnu a prehľadnú prácu so skladovaným materiálom.

Paternoster spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a. s., je efektívny systém na archiváciu zložiek, dokumentov, šanónov, médií a rôznych predmetov. Vďaka modulárnej konštrukcii dokonale využíva dostupný priestor pri maximálnom využití výšky miestnosti. Je navrhnutý ako systém rotujúcich políc pracujúci na princípe „dokument k obsluhe“. Požadovaná zložka je na povel obsluhy vyhľadaná a dopravená do pracovného okna zariadenia. Paternoster je vysokoproduktívny pri práci s ukladanými dokumentami a materiálom. Zdĺhavý a často aj nebezpečný prístup k archivovaným dokumentom je tak minulosťou. Uložené dokumenty alebo predmety sú vo vnútri zariadenia uzamknuté a takto chránené pred nepovoleným prístupom a manipuláciou, zároveň aj pred prachom a znehodnotením slnečným žiarením. Využívaním Paternostera je možné usporiť až 80% dostupnej skladovacej plochy. Získaný priestor môže byť použitý na zvýšenie skladovacej kapacity alebo vytvorenie ďalších pracovísk. Vďaka týmto svojim vlastnostiam je zariadenie vhodné do akýchkoľvek archívnych, kancelárskych, alebo skladových priestorov vyžadujúcich rýchlu, efektívnu a prehľadnú prácu so skladovaným materiálom.

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím