Vývoj a konštrukcia

Vývoj a konštrukcia

Výrobný sortiment spoločnosti tvoria výrobky, ktoré v sebe spájajú možnosti moderných konštrukčných a výrobných technológií spolu s požiadavkami a skúsenosťami zákazníkov a užívateľov. Rešpektujú tak nároky kladené na funkcionalitu, ergonómiu a dizajn výrobku.

Pracovisko konštrukcie spoločnosti disponuje najmodernejšou výpočtovou technikou, ktorá vďaka priamemu prepojeniu na výrobnú technológiu, zefektívňuje prácu konštruktérov a celej spoločnosti. Schopnosť rýchlo a presne vytvoriť detailný návrh nového výrobku, otestovať jeho funkčnosť pred zahájením výroby, rýchlo aplikovať úpravy a pripomienky od zákazníkov, to sú hlavné dôvody, prečo sa spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a. s., využíva vo svojej konštrukčnej kancelárii 3D CAD systémy Pro/ENGINEER a SolidWorks. V prípade elektrokonštrukcie zohráva významnú úlohu systém ePLAN. Tieto systémy poskytujú konštruktérom takmer neobmedzené možnosti pri vývoji nových, alebo zdokonaľovaní už existujúcich výrobkov.

Aby boli výrobky spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a. s., úspešné, musia pružne reagovať na meniace sa podmienky trhu, spĺňať vysoké kvalitatívne požiadavky a nároky na optimálnu dodaciu dobu. Je veľmi dôležité, aby informácie o každom výrobku boli ľahko dostupné pre každého účastníka v procese vývoja výrobku.

Galéria

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím