Certifikáty

Certifikáty

Potvrdením vysokej kvality a technickej vyspelosti našich výrobkov sú certifikáty od renomovaných certifikačných spoločností, ako NBÚ, Trezor Test, UL, VdS a podobne. Certifikačný proces, počas ktorého sú jednotlivé výrobky podrobené sérii náročných testov, overuje ich požadovanú funkčnosť či bezpečnostnú odolnosť. Vďaka tomu má zákazník istotu, že spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a. s., ponúka iba kvalitné, technologicky a konštrukčne vyspelé výrobky.

Niektoré z výrobkov, určených pre špeciálne použitie v ozbrojených zložkách štátu, si vyžadujú použitie špeciálnych výrobných procesov, technológií či konštrukčných réžií. V roku 2006 sme preto v zmysle požiadaviek NATO zaviedli systém kvality podľa normy AQAP 2110.

Vďaka modernému systému riadenia kvality, presne stanoveným cieľom a dodržiavaním schválených procesov v spoločnosti, v roku 2002 KOVAL SYSTEMS, a. s., úspešne absolvovala certifikačný proces a získala certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2000. Každoročný recertifikačný proces a plnenie vytýčených cieľov kvality potvrdzuje náš záujem neustále zvyšovať nielen kvalitu svojich produktov, ale aj jednotlivých procesov v spoločnosti.

Moderné výrobné priestory KOVAL SYSTEMS, a. s., zodpovedajú prísnym požiadavkám na ochranu životného prostredia. Spoločnosť pri výrobe svojich výrobkov používa technológie a procesy, ktoré výraznou mierou znižujú dopad na životné prostredie. Vďaka tomu patríme od roku 2007 k držiteľom certifikátu ISO 14001:2004 - Systém environmentálneho manažérstva.

Galéria

© 2023, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím