Delenie

Technologický proces tvarového delenia plechov je realizovaný na laserových a plazmových CNC strojoch a vysekávacích automatoch. Spoločnosť disponuje laserovými CNC strojmi do veľkosti spracovávaných plechov 4000 x 2000 mm a hrúbky max. 20 mm pri oceli štandardnej akosti. Hrubé plechy nad 20 mm a maximálnych rozmeroch 6000 x 2500 mm sú delené na plazmovom rezacom CNC stroji. Kombinované CNC centrum laser - sekanie s automatizáciou je zárukou vysokej produktivity, flexibility a presnej opakovateľnosti výroby. Vysekávacie stroje spracujú tabuľový plech až do hrúbky 8 mm. Vysekávací automat, ktorý spracováva zvitkový materiál so šírkou do 800 mm a hrúbkou do 4 mm dokáže vstupný polotovar nielen dierovať, ale aj tvárniť a deliť s vysokou produktivitou a presnosťou. V predvýrobnej fáze používame na rozkladanie súčiastok na zvolené formáty plechov, na tvorbu CNC kódov a na archiváciu príslušnej dokumentácie výkonný CAD/CAM software značky Radan a jeho nadstavbové aplikácie. S ich využitím výrazne stúpa efektivita celého procesu výroby požadovaných súčiastok - od skrátenia prípravných a výrobných časov, zredukovania tvorby odpadov, ich spätného využívania a minimalizovania vzniku nepodarkov, čoho dôsledkom je konečná a nezanedbateľná úspora celkových nákladov.

Delenie

Technologický proces tvarového delenia plechov je realizovaný na laserových a plazmových CNC strojoch a vysekávacích automatoch. Spoločnosť disponuje laserovými CNC strojmi do veľkosti spracovávaných plechov 4000 x 2000 mm a hrúbky max. 20 mm pri oceli štandardnej akosti. Hrubé plechy nad 20 mm a maximálnych rozmeroch 6000 x 2500 mm sú delené na plazmovom rezacom CNC stroji. Kombinované CNC centrum laser - sekanie s automatizáciou je zárukou vysokej produktivity, flexibility a presnej opakovateľnosti výroby. Vysekávacie stroje spracujú tabuľový plech až do hrúbky 8 mm. Vysekávací automat, ktorý spracováva zvitkový materiál so šírkou do 800 mm a hrúbkou do 4 mm dokáže vstupný polotovar nielen dierovať, ale aj tvárniť a deliť s vysokou produktivitou a presnosťou. V predvýrobnej fáze používame na rozkladanie súčiastok na zvolené formáty plechov, na tvorbu CNC kódov a na archiváciu príslušnej dokumentácie výkonný CAD/CAM software značky Radan a jeho nadstavbové aplikácie. S ich využitím výrazne stúpa efektivita celého procesu výroby požadovaných súčiastok - od skrátenia prípravných a výrobných časov, zredukovania tvorby odpadov, ich spätného využívania a minimalizovania vzniku nepodarkov, čoho dôsledkom je konečná a nezanedbateľná úspora celkových nákladov.

Technologický proces tvarového delenia plechov je realizovaný na laserových a plazmových CNC strojoch a vysekávacích automatoch. Spoločnosť disponuje laserovými CNC strojmi do veľkosti spracovávaných plechov 4000 x 2000 mm a hrúbky max. 20 mm pri oceli štandardnej akosti. Hrubé plechy nad 20 mm a maximálnych rozmeroch 6000 x 2500 mm sú delené na plazmovom rezacom CNC stroji. Kombinované CNC centrum laser - sekanie s automatizáciou je zárukou vysokej produktivity, flexibility a presnej opakovateľnosti výroby. Vysekávacie stroje spracujú tabuľový plech až do hrúbky 8 mm. Vysekávací automat, ktorý spracováva zvitkový materiál so šírkou do 800 mm a hrúbkou do 4 mm dokáže vstupný polotovar nielen dierovať, ale aj tvárniť a deliť s vysokou produktivitou a presnosťou. V predvýrobnej fáze používame na rozkladanie súčiastok na zvolené formáty plechov, na tvorbu CNC kódov a na archiváciu príslušnej dokumentácie výkonný CAD/CAM software značky Radan a jeho nadstavbové aplikácie. S ich využitím výrazne stúpa efektivita celého procesu výroby požadovaných súčiastok - od skrátenia prípravných a výrobných časov, zredukovania tvorby odpadov, ich spätného využívania a minimalizovania vzniku nepodarkov, čoho dôsledkom je konečná a nezanedbateľná úspora celkových nákladov.

© 2022, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím