Delenie

Technologický proces tvarového delenia plechov je realizovaný na laserových a plazmových CNC strojoch a vysekávacích automatoch. Spoločnosť disponuje laserovými CNC strojmi do veľkosti spracovávaných plechov 4000 x 2000 mm a hrúbky max. 20 mm pri oceli štandardnej akosti. Hrubé plechy nad 20 mm a maximálnych rozmeroch 6000 x 2500 mm sú delené na plazmovom rezacom CNC stroji. Kombinované CNC centrum laser - sekanie s automatizáciou je zárukou vysokej produktivity, flexibility a presnej opakovateľnosti výroby. Vysekávacie stroje spracujú tabuľový plech až do hrúbky 8 mm. Vysekávací automat, ktorý spracováva zvitkový materiál so šírkou do 800 mm a hrúbkou do 4 mm dokáže vstupný polotovar nielen dierovať, ale aj tvárniť a deliť s vysokou produktivitou a presnosťou. V predvýrobnej fáze používame na rozkladanie súčiastok na zvolené formáty plechov, na tvorbu CNC kódov a na archiváciu príslušnej dokumentácie výkonný CAD/CAM software značky Radan a jeho nadstavbové aplikácie. S ich využitím výrazne stúpa efektivita celého procesu výroby požadovaných súčiastok - od skrátenia prípravných a výrobných časov, zredukovania tvorby odpadov, ich spätného využívania a minimalizovania vzniku nepodarkov, čoho dôsledkom je konečná a nezanedbateľná úspora celkových nákladov.

Delenie

Technologický proces tvarového delenia plechov je realizovaný na laserových a plazmových CNC strojoch a vysekávacích automatoch. Spoločnosť disponuje laserovými CNC strojmi do veľkosti spracovávaných plechov 4000 x 2000 mm a hrúbky max. 20 mm pri oceli štandardnej akosti. Hrubé plechy nad 20 mm a maximálnych rozmeroch 6000 x 2500 mm sú delené na plazmovom rezacom CNC stroji. Kombinované CNC centrum laser - sekanie s automatizáciou je zárukou vysokej produktivity, flexibility a presnej opakovateľnosti výroby. Vysekávacie stroje spracujú tabuľový plech až do hrúbky 8 mm. Vysekávací automat, ktorý spracováva zvitkový materiál so šírkou do 800 mm a hrúbkou do 4 mm dokáže vstupný polotovar nielen dierovať, ale aj tvárniť a deliť s vysokou produktivitou a presnosťou. V predvýrobnej fáze používame na rozkladanie súčiastok na zvolené formáty plechov, na tvorbu CNC kódov a na archiváciu príslušnej dokumentácie výkonný CAD/CAM software značky Radan a jeho nadstavbové aplikácie. S ich využitím výrazne stúpa efektivita celého procesu výroby požadovaných súčiastok - od skrátenia prípravných a výrobných časov, zredukovania tvorby odpadov, ich spätného využívania a minimalizovania vzniku nepodarkov, čoho dôsledkom je konečná a nezanedbateľná úspora celkových nákladov.

Technologický proces tvarového delenia plechov je realizovaný na laserových a plazmových CNC strojoch a vysekávacích automatoch. Spoločnosť disponuje laserovými CNC strojmi do veľkosti spracovávaných plechov 4000 x 2000 mm a hrúbky max. 20 mm pri oceli štandardnej akosti. Hrubé plechy nad 20 mm a maximálnych rozmeroch 6000 x 2500 mm sú delené na plazmovom rezacom CNC stroji. Kombinované CNC centrum laser - sekanie s automatizáciou je zárukou vysokej produktivity, flexibility a presnej opakovateľnosti výroby. Vysekávacie stroje spracujú tabuľový plech až do hrúbky 8 mm. Vysekávací automat, ktorý spracováva zvitkový materiál so šírkou do 800 mm a hrúbkou do 4 mm dokáže vstupný polotovar nielen dierovať, ale aj tvárniť a deliť s vysokou produktivitou a presnosťou. V predvýrobnej fáze používame na rozkladanie súčiastok na zvolené formáty plechov, na tvorbu CNC kódov a na archiváciu príslušnej dokumentácie výkonný CAD/CAM software značky Radan a jeho nadstavbové aplikácie. S ich využitím výrazne stúpa efektivita celého procesu výroby požadovaných súčiastok - od skrátenia prípravných a výrobných časov, zredukovania tvorby odpadov, ich spätného využívania a minimalizovania vzniku nepodarkov, čoho dôsledkom je konečná a nezanedbateľná úspora celkových nákladov.

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest