Konštrukčné oddelenie

Pracovisko konštrukcie disponuje najmodernejšou výpočtovou technikou, ktorá vďaka priamemu prepojeniu na výrobnú technológiu zefektívňuje prácu konštruktérov a celej spoločnosti.

Konštrukčné oddelenie

Pracovisko konštrukcie disponuje najmodernejšou výpočtovou technikou, ktorá vďaka priamemu prepojeniu na výrobnú technológiu zefektívňuje prácu konštruktérov a celej spoločnosti.

Pracovisko konštrukcie disponuje najmodernejšou výpočtovou technikou, ktorá vďaka priamemu prepojeniu na výrobnú technológiu zefektívňuje prácu konštruktérov a celej spoločnosti.

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím