Tvárnenie plechových dielov

Na proces tvárnenia využíva naša spoločnosť valcovacie linky na veľkokapacitnú produkciu profilových dielov, ako aj rovnačky a zakružovačky plechových dielov. Na túto operáciu má spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a. s., dostatočné kapacitné zabezpečenie.

Tvárnenie plechových dielov

Na proces tvárnenia využíva naša spoločnosť valcovacie linky na veľkokapacitnú produkciu profilových dielov, ako aj rovnačky a zakružovačky plechových dielov. Na túto operáciu má spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a. s., dostatočné kapacitné zabezpečenie.

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest