Kvalita

Kvalita

Kvalita výrobkov, služieb a spokojnosť zákazníka sú prioritami spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a. s. Na kvalitu výrobkov denne dozerajú pracovníci samostatného oddelenia kvality.

Proces kontroly kvality však začína už ďaleko pred vstupom do spoločnosti. Dôkladný výber dodávateľov a ich pravidelné audity umožňujú našej spoločnosti využívať výrobky a služby iba skutočne spoľahlivých partnerov. Aj to je jeden z faktorov, ktorý nám umožňuje udržať vysokú mieru kvality a produktivity vo výrobe.

Každý materiál pri vstupe do spoločnosti prechádza dôslednou vstupnou kontrolou. Všetky výrobky sú podrobené medzioperačnej a výstupnej kontrole, vďaka čomu môžeme garantovať 100% funkčný výrobok spĺňajúci tie najvyššie nároky. Jednotlivé kontroly pri procese výroby produktu sú zaznamenávané a výsledkom je certifikát kvality a kontrolný zoznam vypracovaný pre každý výrobok. Takéto presné sledovanie výrobku neskôr umožňuje jeho spätnú sledovateľnosť v celom výrobnom proces.

Aj vďaka týmto moderným systémom riadenia kvality v roku 2002 KOVAL SYSTEMS, a. s., úspešne absolvovala certifikačný proces a získala certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2000. Opakujúci sa recertifikačný proces a plnenie vytýčených cieľov kvality potvrdzuje náš záujem neustále zvyšovať nielen kvalitu svojich produktov, ale aj jednotlivých procesov v spoločnosti.

Galéria

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest