Výrobky pre múzeá

Séria EK 8000 pozostáva z výrobkov určených nielen na výstavu exponátov v múzeách, galériách, výstavných a reprezentačných priestoroch podnikov a inštitúcií, ale aj na ich bezpečné uskladnenie a ochranu. Všetky tieto výrobky sú projektované a konštruované tak, aby ich vlastnosti spĺňali požiadavky kladené na vystavovanie exponátov v expozičných priestoroch. Výrobky EK 8000 nie sú typizované, ale projektované a dodávané na základe architektonického riešenia múzea a špecifických požiadaviek každého zákazníka.

Výrobky pre múzeá

Séria EK 8000 pozostáva z výrobkov určených nielen na výstavu exponátov v múzeách, galériách, výstavných a reprezentačných priestoroch podnikov a inštitúcií, ale aj na ich bezpečné uskladnenie a ochranu. Všetky tieto výrobky sú projektované a konštruované tak, aby ich vlastnosti spĺňali požiadavky kladené na vystavovanie exponátov v expozičných priestoroch. Výrobky EK 8000 nie sú typizované, ale projektované a dodávané na základe architektonického riešenia múzea a špecifických požiadaviek každého zákazníka.

Séria EK 8000 pozostáva z výrobkov určených nielen na výstavu exponátov v múzeách, galériách, výstavných a reprezentačných priestoroch podnikov a inštitúcií, ale aj na ich bezpečné uskladnenie a ochranu. Všetky tieto výrobky sú projektované a konštruované tak, aby ich vlastnosti spĺňali požiadavky kladené na vystavovanie exponátov v expozičných priestoroch. Výrobky EK 8000 nie sú typizované, ale projektované a dodávané na základe architektonického riešenia múzea a špecifických požiadaviek každého zákazníka.

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest