Ručné a robotizované zváranie

V spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a. s., je široko zastúpená technológia zvárania. Zváranie sa vykonáva jednak na pracoviskách s ručným zváraním MIG/WIG/TIG v prípravkoch, ktoré zhotovuje vlastné vývojové oddelenie. Súčiastky s vysokou obrátkovosťou a opakovaním sa zvárajú na CNC robotizovaných pracoviskách buď so stacionárnym robotom a súradnicovým otočným stolom, alebo s portálovým robotom a dvoma horizontálnymi otočnými stolmi. Ďalej používame odporové zváranie pomocou bodových zváračiek, alebo nastreľovania komponentov pomocou ručnej pištole.

Ručné a robotizované zváranie

V spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a. s., je široko zastúpená technológia zvárania. Zváranie sa vykonáva jednak na pracoviskách s ručným zváraním MIG/WIG/TIG v prípravkoch, ktoré zhotovuje vlastné vývojové oddelenie. Súčiastky s vysokou obrátkovosťou a opakovaním sa zvárajú na CNC robotizovaných pracoviskách buď so stacionárnym robotom a súradnicovým otočným stolom, alebo s portálovým robotom a dvoma horizontálnymi otočnými stolmi. Ďalej používame odporové zváranie pomocou bodových zváračiek, alebo nastreľovania komponentov pomocou ručnej pištole.

V spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a. s., je široko zastúpená technológia zvárania. Zváranie sa vykonáva jednak na pracoviskách s ručným zváraním MIG/WIG/TIG v prípravkoch, ktoré zhotovuje vlastné vývojové oddelenie. Súčiastky s vysokou obrátkovosťou a opakovaním sa zvárajú na CNC robotizovaných pracoviskách buď so stacionárnym robotom a súradnicovým otočným stolom, alebo s portálovým robotom a dvoma horizontálnymi otočnými stolmi. Ďalej používame odporové zváranie pomocou bodových zváračiek, alebo nastreľovania komponentov pomocou ručnej pištole.

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest