Bodové zváranie

Zariadeniami na bodové zváranie vytvárame pevné spoje medzi dvoma materiálmi pomocou vysokého tlaku na malej ploche a vysokým energiám v podobe elektrického prúdu. Najdôležitejšími parametrami pri bodovom zváraní sú prúd, odpor, teplo a tlak. Obe zváracie elektródy tlačia konštrukčné diely pri bodovom zváraní smerom k sebe. Následne sa zapne zvárací prúd, ktorý vyvolá kontaktný odpor. Ten vedie k termoelektrickému zohriatiu a vznikne tavenina. Elektrický prúd sa vypne, kvapalný materiál stvrdne a vznikne pevné spojenie. Pri ochladzovaní taveniny je nutné udržiavať tlak, aby sa zabránilo vzniku pórov. V našej firme používame zariadenia s rozdielnymi parametrami pre bodové zváranie širokého sortimentu materiálu. Pri výbere jednotlivých zariadení zohráva úlohu nielen hrúbka, ale aj tvarová zložitosť zváraných polotovarov. Rozmanité strojové vybavenie, ako napr. DALEX PL63 OHK, BEZ Bratislava BN 20,12, alebo DANUBIUS BP 90,22 spĺňajú náročné kritériá na požiadavky bodového zvárania.

Bodové zváranie

Zariadeniami na bodové zváranie vytvárame pevné spoje medzi dvoma materiálmi pomocou vysokého tlaku na malej ploche a vysokým energiám v podobe elektrického prúdu. Najdôležitejšími parametrami pri bodovom zváraní sú prúd, odpor, teplo a tlak. Obe zváracie elektródy tlačia konštrukčné diely pri bodovom zváraní smerom k sebe. Následne sa zapne zvárací prúd, ktorý vyvolá kontaktný odpor. Ten vedie k termoelektrickému zohriatiu a vznikne tavenina. Elektrický prúd sa vypne, kvapalný materiál stvrdne a vznikne pevné spojenie. Pri ochladzovaní taveniny je nutné udržiavať tlak, aby sa zabránilo vzniku pórov. V našej firme používame zariadenia s rozdielnymi parametrami pre bodové zváranie širokého sortimentu materiálu. Pri výbere jednotlivých zariadení zohráva úlohu nielen hrúbka, ale aj tvarová zložitosť zváraných polotovarov. Rozmanité strojové vybavenie, ako napr. DALEX PL63 OHK, BEZ Bratislava BN 20,12, alebo DANUBIUS BP 90,22 spĺňajú náročné kritériá na požiadavky bodového zvárania.

Zariadeniami na bodové zváranie vytvárame pevné spoje medzi dvoma materiálmi pomocou vysokého tlaku na malej ploche a vysokým energiám v podobe elektrického prúdu. Najdôležitejšími parametrami pri bodovom zváraní sú prúd, odpor, teplo a tlak. Obe zváracie elektródy tlačia konštrukčné diely pri bodovom zváraní smerom k sebe. Následne sa zapne zvárací prúd, ktorý vyvolá kontaktný odpor. Ten vedie k termoelektrickému zohriatiu a vznikne tavenina. Elektrický prúd sa vypne, kvapalný materiál stvrdne a vznikne pevné spojenie. Pri ochladzovaní taveniny je nutné udržiavať tlak, aby sa zabránilo vzniku pórov. V našej firme používame zariadenia s rozdielnymi parametrami pre bodové zváranie širokého sortimentu materiálu. Pri výbere jednotlivých zariadení zohráva úlohu nielen hrúbka, ale aj tvarová zložitosť zváraných polotovarov. Rozmanité strojové vybavenie, ako napr. DALEX PL63 OHK, BEZ Bratislava BN 20,12, alebo DANUBIUS BP 90,22 spĺňajú náročné kritériá na požiadavky bodového zvárania.

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest