Trezorové pokladne s časovým zámkom

Otvorené peňažné pracoviská sú stále viac uprednostňované pred klasickými bezpečnostnými bariérami. Výrobky EK 1000 sú nevyhnutným technickým vybavením pre bezpečnú prácu s hotovosťou v nových podmienkach. Plnia funkciu bezpečného uloženia nadlimitnej a dotačnej hotovosti, úschovu mincí a cenín. Môžu byť doplnené a upravené o ďalšie špeciálne funkcie a podľa potreby integrované do bankového systému. Široké spektrum našich výrobkov umožňuje pokryť požiadavky banky a tak ochrániť nielen peňažnú hotovosť, ale aj samotných pracovníkov. V kombinácii s ďalšími zariadeniami automatizácie, ako sú recyklačné automatické pokladne alebo výdajové ATM, predstavujú ucelený koncept zariadení pre prácu s hotovosťou v otvorených pracoviskách. Všetky výrobky triedy EK 1000 sú vybavené časovým zámkom, ktorý chráni hotovosť a dokumenty počas prevádzky tak, že neumožňuje bezprostredné, okamžité otvorenie pokladne. Otvorenie je možné až po uplynutí nastaveného časového intervalu. Takýto spôsobom sa minimalizuje riziko strát pri prípadom lúpežnom prepadnutí pobočky.

Trezorové pokladne s časovým zámkom

Otvorené peňažné pracoviská sú stále viac uprednostňované pred klasickými bezpečnostnými bariérami. Výrobky EK 1000 sú nevyhnutným technickým vybavením pre bezpečnú prácu s hotovosťou v nových podmienkach. Plnia funkciu bezpečného uloženia nadlimitnej a dotačnej hotovosti, úschovu mincí a cenín. Môžu byť doplnené a upravené o ďalšie špeciálne funkcie a podľa potreby integrované do bankového systému. Široké spektrum našich výrobkov umožňuje pokryť požiadavky banky a tak ochrániť nielen peňažnú hotovosť, ale aj samotných pracovníkov. V kombinácii s ďalšími zariadeniami automatizácie, ako sú recyklačné automatické pokladne alebo výdajové ATM, predstavujú ucelený koncept zariadení pre prácu s hotovosťou v otvorených pracoviskách. Všetky výrobky triedy EK 1000 sú vybavené časovým zámkom, ktorý chráni hotovosť a dokumenty počas prevádzky tak, že neumožňuje bezprostredné, okamžité otvorenie pokladne. Otvorenie je možné až po uplynutí nastaveného časového intervalu. Takýto spôsobom sa minimalizuje riziko strát pri prípadom lúpežnom prepadnutí pobočky.

Otvorené peňažné pracoviská sú stále viac uprednostňované pred klasickými bezpečnostnými bariérami. Výrobky EK 1000 sú nevyhnutným technickým vybavením pre bezpečnú prácu s hotovosťou v nových podmienkach. Plnia funkciu bezpečného uloženia nadlimitnej a dotačnej hotovosti, úschovu mincí a cenín. Môžu byť doplnené a upravené o ďalšie špeciálne funkcie a podľa potreby integrované do bankového systému. Široké spektrum našich výrobkov umožňuje pokryť požiadavky banky a tak ochrániť nielen peňažnú hotovosť, ale aj samotných pracovníkov. V kombinácii s ďalšími zariadeniami automatizácie, ako sú recyklačné automatické pokladne alebo výdajové ATM, predstavujú ucelený koncept zariadení pre prácu s hotovosťou v otvorených pracoviskách. Všetky výrobky triedy EK 1000 sú vybavené časovým zámkom, ktorý chráni hotovosť a dokumenty počas prevádzky tak, že neumožňuje bezprostredné, okamžité otvorenie pokladne. Otvorenie je možné až po uplynutí nastaveného časového intervalu. Takýto spôsobom sa minimalizuje riziko strát pri prípadom lúpežnom prepadnutí pobočky.

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest