Súradnicové automaty

Mnohé výdajné pracoviská sú ešte stále vybavené štandardným nábytkom na uskladnenie rôznych predmetov, napr. regálmi, skrinkami a zásuvkovými zostavami. Takéto systémy sú veľmi náročné na priestor, efektívnu organizáciu práce a ľudské zdroje. Pri tomto usporiadaní je značne komplikované sledovať v reálnom čase stavy jednotlivých položiek, ich spotrebu, nutnosť doplnenia zásob a mnohé iné parametre, ktoré sú kľúčové pre optimalizáciu práce a ekonomiky pracoviska. Následkom chýbajúceho prehľadu sú, častokrát, zvýšené skladové zásoby, nižšia efektivita a rýchlosť výdaju. Budúcnosť moderných prevádzok je, v stále väčšej miere, spájaná s využívaním automatických zariadení.

Súradnicové automaty

Mnohé výdajné pracoviská sú ešte stále vybavené štandardným nábytkom na uskladnenie rôznych predmetov, napr. regálmi, skrinkami a zásuvkovými zostavami. Takéto systémy sú veľmi náročné na priestor, efektívnu organizáciu práce a ľudské zdroje. Pri tomto usporiadaní je značne komplikované sledovať v reálnom čase stavy jednotlivých položiek, ich spotrebu, nutnosť doplnenia zásob a mnohé iné parametre, ktoré sú kľúčové pre optimalizáciu práce a ekonomiky pracoviska. Následkom chýbajúceho prehľadu sú, častokrát, zvýšené skladové zásoby, nižšia efektivita a rýchlosť výdaju. Budúcnosť moderných prevádzok je, v stále väčšej miere, spájaná s využívaním automatických zariadení.

Mnohé výdajné pracoviská sú ešte stále vybavené štandardným nábytkom na uskladnenie rôznych predmetov, napr. regálmi, skrinkami a zásuvkovými zostavami. Takéto systémy sú veľmi náročné na priestor, efektívnu organizáciu práce a ľudské zdroje. Pri tomto usporiadaní je značne komplikované sledovať v reálnom čase stavy jednotlivých položiek, ich spotrebu, nutnosť doplnenia zásob a mnohé iné parametre, ktoré sú kľúčové pre optimalizáciu práce a ekonomiky pracoviska. Následkom chýbajúceho prehľadu sú, častokrát, zvýšené skladové zásoby, nižšia efektivita a rýchlosť výdaju. Budúcnosť moderných prevádzok je, v stále väčšej miere, spájaná s využívaním automatických zariadení.

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím