Súradnicové automaty

Mnohé výdajné pracoviská sú ešte stále vybavené štandardným nábytkom na uskladnenie rôznych predmetov, napr. regálmi, skrinkami a zásuvkovými zostavami. Takéto systémy sú veľmi náročné na priestor, efektívnu organizáciu práce a ľudské zdroje. Pri tomto usporiadaní je značne komplikované sledovať v reálnom čase stavy jednotlivých položiek, ich spotrebu, nutnosť doplnenia zásob a mnohé iné parametre, ktoré sú kľúčové pre optimalizáciu práce a ekonomiky pracoviska. Následkom chýbajúceho prehľadu sú, častokrát, zvýšené skladové zásoby, nižšia efektivita a rýchlosť výdaju. Budúcnosť moderných prevádzok je, v stále väčšej miere, spájaná s využívaním automatických zariadení.

Súradnicové automaty

Mnohé výdajné pracoviská sú ešte stále vybavené štandardným nábytkom na uskladnenie rôznych predmetov, napr. regálmi, skrinkami a zásuvkovými zostavami. Takéto systémy sú veľmi náročné na priestor, efektívnu organizáciu práce a ľudské zdroje. Pri tomto usporiadaní je značne komplikované sledovať v reálnom čase stavy jednotlivých položiek, ich spotrebu, nutnosť doplnenia zásob a mnohé iné parametre, ktoré sú kľúčové pre optimalizáciu práce a ekonomiky pracoviska. Následkom chýbajúceho prehľadu sú, častokrát, zvýšené skladové zásoby, nižšia efektivita a rýchlosť výdaju. Budúcnosť moderných prevádzok je, v stále väčšej miere, spájaná s využívaním automatických zariadení.

Mnohé výdajné pracoviská sú ešte stále vybavené štandardným nábytkom na uskladnenie rôznych predmetov, napr. regálmi, skrinkami a zásuvkovými zostavami. Takéto systémy sú veľmi náročné na priestor, efektívnu organizáciu práce a ľudské zdroje. Pri tomto usporiadaní je značne komplikované sledovať v reálnom čase stavy jednotlivých položiek, ich spotrebu, nutnosť doplnenia zásob a mnohé iné parametre, ktoré sú kľúčové pre optimalizáciu práce a ekonomiky pracoviska. Následkom chýbajúceho prehľadu sú, častokrát, zvýšené skladové zásoby, nižšia efektivita a rýchlosť výdaju. Budúcnosť moderných prevádzok je, v stále väčšej miere, spájaná s využívaním automatických zariadení.

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest