Súradnicové automaty

Súradnicové automaty

EK 7810 - LogiPharm

EK 7810 - LogiPharm predstavuje vyspelé riešenie, v ktorom sa spája vysoká efektivita práce personálu lekárne s minimálnymi nárokmi na skladové priestory. V spojení so súčasnými lekárenskými IT systémami prináša do práce lekárne okamžitý prehľad o zásobách liekov a rýchlu dostupnosť položiek. 

LogiPharm je moderný automatický systém na uskladnenie a výdaj liekov v krabičkovej forme. Je vybavený súradnicovým robotickým systémom s precíznym polohovaním a špeciálnym výdajovým extraktorom pre výber krabičiek zo systému políc. 

Pracuje na princípe „Lieky k výdajnému pultu“. Položky sú vydávané automaticky podľa voľby operátora, a to buď hromadne - viac položiek naraz, alebo po jednotlivých baleniach. Každá položka je vydaná do operátorom určeného výdajného otvoru. Výdajné otvory môžu byť doplnené sklzom vedúcim až na pracovný pult lekárnika, ktorý požiadavku na výdaj zaslal.
Ovládanie prebieha pomocou dotykového monitora a intuitívneho HMI rozhrania. 

Zariadenie je vybavené inteligentným informačným LED systémom pre naskladnenie krabičiek liekov, ktorý vylučuje chyby spôsobené ľudským faktorom pri naskladňovaní. Po naskenovaní ručným skenerom sa danej položke automaticky pridelí prvé vhodné skladové miesto. Pozícia pre naskladnenie je označená svietiacim LED indikátorom na zadnej strane zariadenia. Systém sa vyznačuje jednoduchosťou, spoľahlivosťou a efektivitou využitia kapacity stroja.

LogiPharm môže byť ľahko integrovaný do nadradených informačných systémov využívaných pre skladový manažment nemocničných alebo verejných lekární. Pri naskladňovaní sa automaticky prenášajú všetky dostupné informácie o pozícii krabičky lieku do IT systému lekárne a databázy skladových miest. Zároveň sa informácie v systéme aktualizujú aj po výdaji liekov zo zariadenia. Tak je zabezpečený dokonalý prehľad o spotrebe a aktuálnom množstve uskladnených liekov.

Liekové automaty LogiPharm ponúkame v rôznych veľkostiach, skladovacích kapacitách liekov a farebných vyhotoveniach podľa želaní zákazníkov. Dodaním jednotlivých strojov alebo vytváraním zostáv pokrývame potreby lekární všetkých veľkostí s rôznymi nárokmi na objem liečiv, obrátkovosť a priestorovými možnosťami.


VÝHODY SYSTÉMU:

» Automatické, jednoduché a rýchle vydávanie balení liekov bez nutnosti ich hľadania a opúšťania pracoviska,
» 100% presnosť pri vydávaní liekov na základe šarže, exspirácie atď.,
» prehľadné a efektívne skladovanie,
» veľká kapacita zariadenia,
» maximálna úspora času a nákladov, 
» zvýšenie komfortu a efektivity pri práci,
» výdaj liekov je umožnený len autorizovaným užívateľom,
» jednoduché naskladňovanie liekov s využitím inteligentného LED systému,
» možnosť obsluhovať viacero pracovísk len s jedným zariadením,
» prepojenie s centrálnym IS nemocnice / lekárne (sledovanie spotreby, záznamy o výdaji, objednávanie nových zásob a iné),
» možnosť použitia aj ako 24/7 pre samoobslužný výdaj voľnopredajných liekov,
» moderný design a možnosť výberu farebného vyhotovenia zariadenia.


Skladový software IMT Medical:

IMT Medical je špeciálny skladový systém vytvorený pre použitie v liekovom hospodárstve verejných a nemocničných lekární. Využívaním IMT Medical je možné jednoducho a v reálnom čase získať prehľad o stave zásob v zariadení, dátume exspirácie a o ďalších vybraných údajoch. Samozrejmosťou je napojenie na databázu centrálneho skladu a vykonávanie všetkých operácií s týmto skladom.


BENEFITY softvéru IMT Medical:

» Detailná evidencia položiek v zariadení,
» automatická evidencia exspirácie liekov,
» online prehľad o obsadenosti a dostupnej kapacite jednotlivých zariadení,
» e-mailové notifikácie v prípade poklesu zásob pod zadanú hodnotu,
» evidencia všetkých operácií v sklade liekov,
» automatické generovanie objednávok liekov,
» evidovanie dodávateľov, priradenie ceny, času dodania položiek atď.,
» prepracovaný manažment uskladnených položiek,
» export dát za vybrané obdobie v štandardných formátoch, napríklad: *.csv, *.xsls, prípadne graficky,
» podpora práce s čítačkou EAN a 2D kódu,
» podpora integrácie a napojenie na rôzne nadradené informačné systémy,
» jednoduchá inventúra zariadení.

Parametre

Typ

Šírka zariadenia (mm)

Hĺbka zariadenia (mm)

Výška zariadenia (mm)

EK 7810 - LP 2 S

2800

1350

2500

EK 7810 - LP 3 S

4100

1350

2500

EK 7810 - LP 4 S

5300

1350

2500

 

 

 

 

EK 7810 - LP 2 L

2800

1600

2600

EK 7810 - LP 3 L

4100

1600

2600

EK 7810 - LP 4 L

5300

1600

2600

Galéria

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest