Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa


Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a. s., zavedením inovatívnych a vyspelých technológií - nákup technických zariadení I.

» Súťažné podklady (19/10/2013)
» Informácie podľa § 41 ods. 1 - Ostatné (07/11/2013)
» Informácie podľa § 41 ods. 1 - Kritériá (12/11/2013)


Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a. s., zavedením inovatívnych a vyspelých technológií - rovnačka plechov.

» Súťažné podklady (08/11/2013)
» Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch (18/11/2013)
» Informácie podľa § 41 ods. 1 - Ostatné (28/11/2013)
» Oznámenie o zrušení zákazky


Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a. s., zavedením inovatívnych a vyspelých technológií - obrábacie stroje.

» Súťažné podklady (08/11/2013)
» Informácie podľa § 41 ods. 1 - Ostatné (28/11/2013)
» Informácie podľa § 41 ods. 1 - Kritériá (14/01/2014)
» Oznámenie o zrušení zákazky


Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a. s., zavedením inovatívnych a vyspelých technológií - obrábacie stroje a technologické zariadenia.

» Súťažné podklady (09/11/2013)
» Oznámenie o redakčnej oprave súťažných podkladov (21/11/2013)
» Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch (21/11/2013)
» Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch (26/11/2013)
» Informácie podľa § 41 ods. 1 - Ostatné (28/11/2018)

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest