Ochrana pracovísk, premiestniteľné komorové trezory COPS

Funkcia a činnosť mnohých pracovísk je spojená so zvýšeným rizikom ich ohrozenia prepadom, čo zvyšuje nároky kladené na stupeň ich zabezpečenia. Výrobky série EK 5000 sú určené na použitie práve v rizikovom prostredí, pričom neslúžia len na ochranu predmetov, ale aj samotných zamestnancov. Ponúkame návrh, výrobu, dodávku a montáž mechanických zabezpečovacích zariadení a komplexných celkov v rôznych triedach bezpečnosti podľa DIN 52290. Uplatnenie výrobkov série EK 5000 je takmer neobmedzené a zahŕňa segmenty ako: banky, pokladne, zmenárne, kontroly vstupu a vrátnice, pracoviská zabezpečujúce služby po uzatváracích hodinách prípadne na odľahlých miestach, pošty, železničné stanice, elektrárne, veľvyslanectvá, vojenské objekty, čerpacie stanice, colnice, polícia, firmy na prepravu hotovosti, lekárne a mnohé ďalšie.

Ochrana pracovísk, premiestniteľné komorové trezory COPS

Funkcia a činnosť mnohých pracovísk je spojená so zvýšeným rizikom ich ohrozenia prepadom, čo zvyšuje nároky kladené na stupeň ich zabezpečenia. Výrobky série EK 5000 sú určené na použitie práve v rizikovom prostredí, pričom neslúžia len na ochranu predmetov, ale aj samotných zamestnancov. Ponúkame návrh, výrobu, dodávku a montáž mechanických zabezpečovacích zariadení a komplexných celkov v rôznych triedach bezpečnosti podľa DIN 52290. Uplatnenie výrobkov série EK 5000 je takmer neobmedzené a zahŕňa segmenty ako: banky, pokladne, zmenárne, kontroly vstupu a vrátnice, pracoviská zabezpečujúce služby po uzatváracích hodinách prípadne na odľahlých miestach, pošty, železničné stanice, elektrárne, veľvyslanectvá, vojenské objekty, čerpacie stanice, colnice, polícia, firmy na prepravu hotovosti, lekárne a mnohé ďalšie.

Funkcia a činnosť mnohých pracovísk je spojená so zvýšeným rizikom ich ohrozenia prepadom, čo zvyšuje nároky kladené na stupeň ich zabezpečenia. Výrobky série EK 5000 sú určené na použitie práve v rizikovom prostredí, pričom neslúžia len na ochranu predmetov, ale aj samotných zamestnancov. Ponúkame návrh, výrobu, dodávku a montáž mechanických zabezpečovacích zariadení a komplexných celkov v rôznych triedach bezpečnosti podľa DIN 52290. Uplatnenie výrobkov série EK 5000 je takmer neobmedzené a zahŕňa segmenty ako: banky, pokladne, zmenárne, kontroly vstupu a vrátnice, pracoviská zabezpečujúce služby po uzatváracích hodinách prípadne na odľahlých miestach, pošty, železničné stanice, elektrárne, veľvyslanectvá, vojenské objekty, čerpacie stanice, colnice, polícia, firmy na prepravu hotovosti, lekárne a mnohé ďalšie.

© 2022, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím