Ochrana pracovísk, premiestniteľné komorové trezory COPS

Funkcia a činnosť mnohých pracovísk je spojená so zvýšeným rizikom ich ohrozenia prepadom, čo zvyšuje nároky kladené na stupeň ich zabezpečenia. Výrobky série EK 5000 sú určené na použitie práve v rizikovom prostredí, pričom neslúžia len na ochranu predmetov, ale aj samotných zamestnancov. Ponúkame návrh, výrobu, dodávku a montáž mechanických zabezpečovacích zariadení a komplexných celkov v rôznych triedach bezpečnosti podľa DIN 52290. Uplatnenie výrobkov série EK 5000 je takmer neobmedzené a zahŕňa segmenty ako: banky, pokladne, zmenárne, kontroly vstupu a vrátnice, pracoviská zabezpečujúce služby po uzatváracích hodinách prípadne na odľahlých miestach, pošty, železničné stanice, elektrárne, veľvyslanectvá, vojenské objekty, čerpacie stanice, colnice, polícia, firmy na prepravu hotovosti, lekárne a mnohé ďalšie.

Ochrana pracovísk, premiestniteľné komorové trezory COPS

Funkcia a činnosť mnohých pracovísk je spojená so zvýšeným rizikom ich ohrozenia prepadom, čo zvyšuje nároky kladené na stupeň ich zabezpečenia. Výrobky série EK 5000 sú určené na použitie práve v rizikovom prostredí, pričom neslúžia len na ochranu predmetov, ale aj samotných zamestnancov. Ponúkame návrh, výrobu, dodávku a montáž mechanických zabezpečovacích zariadení a komplexných celkov v rôznych triedach bezpečnosti podľa DIN 52290. Uplatnenie výrobkov série EK 5000 je takmer neobmedzené a zahŕňa segmenty ako: banky, pokladne, zmenárne, kontroly vstupu a vrátnice, pracoviská zabezpečujúce služby po uzatváracích hodinách prípadne na odľahlých miestach, pošty, železničné stanice, elektrárne, veľvyslanectvá, vojenské objekty, čerpacie stanice, colnice, polícia, firmy na prepravu hotovosti, lekárne a mnohé ďalšie.

Funkcia a činnosť mnohých pracovísk je spojená so zvýšeným rizikom ich ohrozenia prepadom, čo zvyšuje nároky kladené na stupeň ich zabezpečenia. Výrobky série EK 5000 sú určené na použitie práve v rizikovom prostredí, pričom neslúžia len na ochranu predmetov, ale aj samotných zamestnancov. Ponúkame návrh, výrobu, dodávku a montáž mechanických zabezpečovacích zariadení a komplexných celkov v rôznych triedach bezpečnosti podľa DIN 52290. Uplatnenie výrobkov série EK 5000 je takmer neobmedzené a zahŕňa segmenty ako: banky, pokladne, zmenárne, kontroly vstupu a vrátnice, pracoviská zabezpečujúce služby po uzatváracích hodinách prípadne na odľahlých miestach, pošty, železničné stanice, elektrárne, veľvyslanectvá, vojenské objekty, čerpacie stanice, colnice, polícia, firmy na prepravu hotovosti, lekárne a mnohé ďalšie.

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest