Skladové hospodárstvo

Proces výroby tovaru a jeho distribúcia ku koncovému zákazníkovi sa neustále skvalitňuje, zrýchľuje a automatizuje. V tomto procese zohráva manipulácia s tovarom a jeho skladovanie rozhodujúcu úlohu a ovplyvňuje kvalitu, plynulosť a efektivitu práce. Jedným z dôležitých článkov tohto toku sú sklady, medzisklady a automatizované logistické distribučné centrá. Vyrovnávajú nerovnomernosti tokov, plnia akumulačnú a distribučnú funkciu. Séria EK 7700 ponúka komplexné riešenie pre hospodárnu manipuláciu a skladovanie materiálu a výrobkov. Výhoda našich skladových a dopravníkových systémov spočíva vo variabilite a schopnosti ľahko sa prispôsobiť akýmkoľvek priestorovým podmienkam a skladovacím požiadavkám. Všetky logistické zariadenia sú projektované, vyrábané a dodávané v spolupráci s partnermi - špecialistami na logistické systémy. Výrobky série EK 7700 sú vyrábané v súlade s normami ISO 9001:2001 a ISO 14000. Na dodané zariadenia poskytujeme komplexný záručný a pozáručný servis.

Skladové hospodárstvo

Proces výroby tovaru a jeho distribúcia ku koncovému zákazníkovi sa neustále skvalitňuje, zrýchľuje a automatizuje. V tomto procese zohráva manipulácia s tovarom a jeho skladovanie rozhodujúcu úlohu a ovplyvňuje kvalitu, plynulosť a efektivitu práce. Jedným z dôležitých článkov tohto toku sú sklady, medzisklady a automatizované logistické distribučné centrá. Vyrovnávajú nerovnomernosti tokov, plnia akumulačnú a distribučnú funkciu. Séria EK 7700 ponúka komplexné riešenie pre hospodárnu manipuláciu a skladovanie materiálu a výrobkov. Výhoda našich skladových a dopravníkových systémov spočíva vo variabilite a schopnosti ľahko sa prispôsobiť akýmkoľvek priestorovým podmienkam a skladovacím požiadavkám. Všetky logistické zariadenia sú projektované, vyrábané a dodávané v spolupráci s partnermi - špecialistami na logistické systémy. Výrobky série EK 7700 sú vyrábané v súlade s normami ISO 9001:2001 a ISO 14000. Na dodané zariadenia poskytujeme komplexný záručný a pozáručný servis.

Proces výroby tovaru a jeho distribúcia ku koncovému zákazníkovi sa neustále skvalitňuje, zrýchľuje a automatizuje. V tomto procese zohráva manipulácia s tovarom a jeho skladovanie rozhodujúcu úlohu a ovplyvňuje kvalitu, plynulosť a efektivitu práce. Jedným z dôležitých článkov tohto toku sú sklady, medzisklady a automatizované logistické distribučné centrá. Vyrovnávajú nerovnomernosti tokov, plnia akumulačnú a distribučnú funkciu. Séria EK 7700 ponúka komplexné riešenie pre hospodárnu manipuláciu a skladovanie materiálu a výrobkov. Výhoda našich skladových a dopravníkových systémov spočíva vo variabilite a schopnosti ľahko sa prispôsobiť akýmkoľvek priestorovým podmienkam a skladovacím požiadavkám. Všetky logistické zariadenia sú projektované, vyrábané a dodávané v spolupráci s partnermi - špecialistami na logistické systémy. Výrobky série EK 7700 sú vyrábané v súlade s normami ISO 9001:2001 a ISO 14000. Na dodané zariadenia poskytujeme komplexný záručný a pozáručný servis.

© 2022, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím