asdf

Koval Systems

Od myšlienky k výrobku.

asdf

Progresívne výrobné technológie

Od myšlienky k výrobku.

asdf

Archivovanie a sklady

Od myšlienky k výrobku.

asdf

Parkovanie pomocou automatizácie

Od myšlienky k výrobku.

1

Koval Systems

2

Technológie

3

Archívne systémy

4

Automatizované garáže

Technológie

KOVAL SYSTEMS, a. s., charakterizuje dynamický rozvoj a využívanie progresívnych a najmodernejších technológií so zameraním na automatizáciu výrobného procesu. Vďaka širokému využitiu CNC výrobných technológií dokáže naša spoločnosť uspokojiť vysoké nároky na kvalitu a včasnosť dodávky. V neposlednom rade poskytujú CNC technológie vysokú flexibilitu, vysokú mieru opakovateľnosti a s tým spojenú redukciu nákladov.

O nás

350

Zamestnancov

2500

Projektov

25

Rokov existencie

Spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a. s., je slovenský výrobca a dodávateľ komplexných riešení v oblasti mechanickej ochrany pracovísk, osôb, peňažnej hotovosti a cenností, výrobkov na prácu s hotovosťou, širokým sortimentom výrobkov na skladovanie a archiváciu vrátane automatizácie, ako aj sofistikovaných výrobkov, akými sú automatické parkovacie systémy, automatické poštové boxy a triediace linky alebo zariadenia na spracovanie hotovosti.

Spoločnosť bola založená v roku 1994 pod názvom EK, s.r.o. V roku 2009 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a. s. Od začiatku ju charakterizuje dynamický rozvoj a využívanie progresívnych a najmodernejších technológií so zameraním na automatizáciu výrobného procesu. Vďaka výraznej orientácii na zákazníka a jeho potreby sa spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a. s., rýchlo stala rešpektovaným a vyhľadávaným dodávateľom nielen v Európe, ale aj za jej hranicami. 

Pozitívne reakcie na kvalitu produkcie, včasnosť dodávok, ako aj schopnosť pružne reagovať na požiadavky širokého spektra zákazníkov podnietilo vznik nového segmentu vo výrobnej orientácii spoločnosti - zákazkovej výroby dielov a komplexných zostáv pre renomovaných globálnych výrobcov z rôznych odvetví. Vďaka diverzifikácii výrobného portfólia, využívaniu najmodernejších výrobných technológií môže spoločnosť dosahovať stanovené ciele v podobe stabilného každoročného rastu ako aj v upevňovaní a rozširovaní zákazníckej základne. 

2018
Súčasnosť a plánovaná výstavba ďalších výrobných závodov
2007
Začiatok výstavby nového závodu
1997
Dokončenie výstavby pôvodného závodu
1994
Vznik spoločnosti

Video prezentácia

Promo video spoločnosti Koval Systems

Naši partneri

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest