asdf

Koval Systems

Od myšlienky k výrobku.

asdf

Progresívne výrobné technológie

Od myšlienky k výrobku.

asdf

Archivovanie a sklady

Od myšlienky k výrobku.

asdf

Parkovanie pomocou automatizácie

Od myšlienky k výrobku.

1

Koval Systems

2

Technológie

3

Archívne systémy

4

Automatizované garáže

Technológie

KOVAL SYSTEMS, a. s., charakterizuje dynamický rozvoj a využívanie progresívnych a najmodernejších technológií so zameraním na automatizáciu výrobného procesu. Vďaka širokému využitiu CNC výrobných technológií dokáže naša spoločnosť uspokojiť vysoké nároky na kvalitu a včasnosť dodávky. V neposlednom rade poskytujú CNC technológie vysokú flexibilitu, vysokú mieru opakovateľnosti a s tým spojenú redukciu nákladov.

O nás

350

Zamestnancov

2500

Projektov

25

Rokov existencie

Spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a. s., je slovenský výrobca a dodávateľ komplexných riešení v oblasti mechanickej ochrany pracovísk, osôb, peňažnej hotovosti a cenností, výrobkov na prácu s hotovosťou, širokým sortimentom výrobkov na skladovanie a archiváciu vrátane automatizácie, ako aj sofistikovaných výrobkov, akými sú automatické parkovacie systémy, automatické poštové boxy a triediace linky alebo zariadenia na spracovanie hotovosti.

Spoločnosť bola založená v roku 1994 pod názvom EK, s.r.o. V roku 2009 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a. s. Od začiatku ju charakterizuje dynamický rozvoj a využívanie progresívnych a najmodernejších technológií so zameraním na automatizáciu výrobného procesu. Vďaka výraznej orientácii na zákazníka a jeho potreby sa spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a. s., rýchlo stala rešpektovaným a vyhľadávaným dodávateľom nielen v Európe, ale aj za jej hranicami. 

Pozitívne reakcie na kvalitu produkcie, včasnosť dodávok, ako aj schopnosť pružne reagovať na požiadavky širokého spektra zákazníkov podnietilo vznik nového segmentu vo výrobnej orientácii spoločnosti - zákazkovej výroby dielov a komplexných zostáv pre renomovaných globálnych výrobcov z rôznych odvetví. Vďaka diverzifikácii výrobného portfólia, využívaniu najmodernejších výrobných technológií môže spoločnosť dosahovať stanovené ciele v podobe stabilného každoročného rastu ako aj v upevňovaní a rozširovaní zákazníckej základne. 

2018
Súčasnosť a plánovaná výstavba ďalších výrobných závodov
2007
Začiatok výstavby nového závodu
1997
Dokončenie výstavby pôvodného závodu
1994
Vznik spoločnosti

Video prezentácia

Promo video spoločnosti Koval Systems

Naši partneri

© 2023, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím