Súradnicové automaty

Súradnicové automaty

Skladový software IMT Medical

Softvérová výbava zariadenia EK 7810 - LogiPharm umožňuje plnohodnotnú výmenu dát medzi jednotlivými zariadeniami a centrálnym serverom AWS L. V prípade, že nadradený lekárenský systém nie je dostupný, môže byť LogiPharm doplnený o systém IMT Medical, ktorý nahrádza nadradený systém a umožňuje zariadeniu pracovať aj v autonómnom režime. S pomocou systému IMT Medical je možné vytvoriť vo veľkých lekárňach komplexné zostavy vzájomne spolupracujúcich skladových zariadení z našej ponuky.

IMT Medical je špeciálny skladový systém vytvorený pre použitie v liekovom hospodárstve verejných a nemocničných lekární. Využívaním IMT Medical je možné jednoducho a v reálnom čase získať prehľad o stave zásob v stroji, dátume exspirácie a o ďalších vybraných údajoch. Samozrejmosťou je napojenie na DB centrálneho skladu a vykonávanie všetkých operácií s týmto skladom. Systém pracuje ako výdajný automat – obsluha stroja, s potrebnými právami, si môže zo stroja vybrať požadovanú položku, prípadne, ak má obmedzené práva, tak len z povolených segmentov skladu.

Užívateľ má možnosť definovať si jednotlivých dodávateľov, priraďovať ceny, čas dodania a iné voliteľné parametre liekov. Všetky tieto informácie zákazníkovi efektívne pomôžu pri riešení odberateľsko-dodávateľských a logistických požiadaviek. Presná evidencia všetkých skladových pohybov a manipulácie s položkami zabezpečuje maximálny prehľaď o naskladnení a výbere položiek zo stroja.

Inventúrny modul v rámci systému slúži na kontrolu a vykonanie inventúry obsahu liekov uložených v strojoch. Poskytuje prehľad naskladnených alebo vydaných položiek zo stroja v prehľadných grafoch.


VÝHODY SYSTÉMU:

» Detailná evidencia položiek v zariadení,
» automatická evidencia exspirácie liekov,
» on-line prehľad o obsadenosti a dostupnej kapacite jednotlivých zariadení,
» e-mailová notifikácia v prípade poklesu zásob pod zadanú hodnotu,
» evidencia všetkých operácií v sklade liekov,
» automatické generovanie objednávok liekov,
» evidencia dodávateľov, priradenie ceny, času dodania položiek atď.,
» prehľadný manažment skladových položiek,
» export dát za vybrané časové obdobie v šatndardných formátoch (*. csv, *.xsls), prípadne graficky,
» podpora práce s čítačkou EAN a 2D kódu,
» podpora integrácie a napojenie na rôzne nadradené informačné systémy,
» jednoduchá inventúra strojov.

Galéria

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest