Lisovanie inzertov

Súčasná generácia lisov je vybavená systémom automatického podávania lisovaných prvkov a rôznymi doplnkovými nástrojmi, ktoré umožňujú dokonalé využitie zariadenia s možnosťou umiestniť inzert za veľmi zložitých technických podmienok do väčšiny existujúcich materiálov. Lisy sú osadené moderným hydraulickým systémom, ktorý zabezpečuje stály tlak počas celého procesu lisovania. Tento tlak je požadovaný pre správne zalisovanie elementov každého typu a veľkosti. Lisy pracujú s bezpečnostným systémom, ktorý spĺňa vysoké nároky na bezpečnosť práce a konštrukčne je riešený tak, že aj pri vysokej produktivite práce nie je ohrozené zdravie pracovníkov. Funkcia bezpečnostného systému je zaručená pri lisovaní nielen vodivých, ale aj nevodivých (lakované materiály, plechy, plasty atď.) materiálov.

Lisovanie inzertov

Súčasná generácia lisov je vybavená systémom automatického podávania lisovaných prvkov a rôznymi doplnkovými nástrojmi, ktoré umožňujú dokonalé využitie zariadenia s možnosťou umiestniť inzert za veľmi zložitých technických podmienok do väčšiny existujúcich materiálov. Lisy sú osadené moderným hydraulickým systémom, ktorý zabezpečuje stály tlak počas celého procesu lisovania. Tento tlak je požadovaný pre správne zalisovanie elementov každého typu a veľkosti. Lisy pracujú s bezpečnostným systémom, ktorý spĺňa vysoké nároky na bezpečnosť práce a konštrukčne je riešený tak, že aj pri vysokej produktivite práce nie je ohrozené zdravie pracovníkov. Funkcia bezpečnostného systému je zaručená pri lisovaní nielen vodivých, ale aj nevodivých (lakované materiály, plechy, plasty atď.) materiálov.

Súčasná generácia lisov je vybavená systémom automatického podávania lisovaných prvkov a rôznymi doplnkovými nástrojmi, ktoré umožňujú dokonalé využitie zariadenia s možnosťou umiestniť inzert za veľmi zložitých technických podmienok do väčšiny existujúcich materiálov. Lisy sú osadené moderným hydraulickým systémom, ktorý zabezpečuje stály tlak počas celého procesu lisovania. Tento tlak je požadovaný pre správne zalisovanie elementov každého typu a veľkosti. Lisy pracujú s bezpečnostným systémom, ktorý spĺňa vysoké nároky na bezpečnosť práce a konštrukčne je riešený tak, že aj pri vysokej produktivite práce nie je ohrozené zdravie pracovníkov. Funkcia bezpečnostného systému je zaručená pri lisovaní nielen vodivých, ale aj nevodivých (lakované materiály, plechy, plasty atď.) materiálov.

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest