Konštrukčné oddelenie

Konštrukčné oddelenie

Konštrukčné oddelenie

Výrobný sortiment spoločnosti tvoria výrobky, ktoré v sebe spájajú možnosti moderných konštrukčných a výrobných technológií spolu s požiadavkami a skúsenosťami zákazníkov a užívateľov. Rešpektujú tak nároky kladené na funkcionalitu, ergonómiu a dizajn výrobku. Pracovisko konštrukcie spoločnosti disponuje najmodernejšou výpočtovou technikou, ktorá vďaka priamemu prepojeniu na výrobnú technológiu zefektívňuje prácu konštruktérov a celej spoločnosti. 

Schopnosť rýchlo a presne vytvoriť detailný návrh nového výrobku, otestovať jeho funkčnosť pred zahájením výroby, rýchlo aplikovať úpravy a pripomienky od zákazníkov, to sú hlavné dôvody, prečo KOVAL SYSTEMS, a. s., využíva vo svojej konštrukčnej kancelárii 3D CAD systémy Pro/ ENGINEER a SolidWorks. Tieto systémy poskytujú konštruktérom takmer neobmedzené možnosti pri vývoji nových, alebo zdokonaľovaní už existujúcich výrobkov. 

Aby boli výrobky spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a. s., úspešné, musia pružne reagovať na meniace sa podmienky trhu, spĺňať vysoké kvalitatívne požiadavky a nároky na optimálnu dodaciu dobu. Je veľmi dôležité, aby informácie o každom výrobku boli ľahko dostupné pre každého účastníka v procese vývoja výrobku.

Galéria

© 2023, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím