Delenie sekaním

Zariadenia TruPunch spoločnosti TRUMPF umožňujú flexibilné obrábanie rozmanitého spektra dielcov. Tieto zariadenia umožňujú, popri vysekávaní, aj vytváranie rôzneho tvárnenia na plechu, alebo aj závitov. Vďaka tomu je možná kompletná výroba na jednom stroji. Vysekávacia hlava dokáže otočiť nástroj do akejkoľvek polohy, pod ľubovoľným uhlom. Tým sa minimalizuje čas potrebný na výmenu nástrojov a rastie produktivita práce. Inovatívny vývoj nástrojov, ako napr. aktívna a nadol pohyblivá matrica, zabezpečuje najvyššiu kvalitu dielcov. Inteligentné možnosti automatizácie znižujú operátorom počet úkonov a zvyšujú výrobné dávky.

Delenie sekaním

Zariadenia TruPunch spoločnosti TRUMPF umožňujú flexibilné obrábanie rozmanitého spektra dielcov. Tieto zariadenia umožňujú, popri vysekávaní, aj vytváranie rôzneho tvárnenia na plechu, alebo aj závitov. Vďaka tomu je možná kompletná výroba na jednom stroji. Vysekávacia hlava dokáže otočiť nástroj do akejkoľvek polohy, pod ľubovoľným uhlom. Tým sa minimalizuje čas potrebný na výmenu nástrojov a rastie produktivita práce. Inovatívny vývoj nástrojov, ako napr. aktívna a nadol pohyblivá matrica, zabezpečuje najvyššiu kvalitu dielcov. Inteligentné možnosti automatizácie znižujú operátorom počet úkonov a zvyšujú výrobné dávky.

Zariadenia TruPunch spoločnosti TRUMPF umožňujú flexibilné obrábanie rozmanitého spektra dielcov. Tieto zariadenia umožňujú, popri vysekávaní, aj vytváranie rôzneho tvárnenia na plechu, alebo aj závitov. Vďaka tomu je možná kompletná výroba na jednom stroji. Vysekávacia hlava dokáže otočiť nástroj do akejkoľvek polohy, pod ľubovoľným uhlom. Tým sa minimalizuje čas potrebný na výmenu nástrojov a rastie produktivita práce. Inovatívny vývoj nástrojov, ako napr. aktívna a nadol pohyblivá matrica, zabezpečuje najvyššiu kvalitu dielcov. Inteligentné možnosti automatizácie znižujú operátorom počet úkonov a zvyšujú výrobné dávky.

© 2021, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím