Delenie plazmou

Plazmové zariadenia používame na delenie ocele a ďalších kovov rôznych hrúbok pomocou plazmového horáka. V tomto procese je inertný plyn fúkaný vosokou rýchlosťou von z trysky a zároveň sa elektrický oblúk tvorí plynom plazmy z trysky na povrch rezaného materiálu. Plazma dosahuje mimoriadne vysoké teploty umožňujúce roztavenie rezaného kovu a pohybuje sa dostatočne rýchlo na oddelenie takto roztaveného kovu rezom. Relatívna cenová dostupnosť a jednoduchšie technologické zariadenie, jeho presnosť a kompatibilita, možnosť delenia rôznych kovových materiálov a vysoká rýchlosť samotného technologického procesu, sú dôvody univerzálneho využitia tejto technológie pri delení materiálu.

Delenie plazmou

Plazmové zariadenia používame na delenie ocele a ďalších kovov rôznych hrúbok pomocou plazmového horáka. V tomto procese je inertný plyn fúkaný vosokou rýchlosťou von z trysky a zároveň sa elektrický oblúk tvorí plynom plazmy z trysky na povrch rezaného materiálu. Plazma dosahuje mimoriadne vysoké teploty umožňujúce roztavenie rezaného kovu a pohybuje sa dostatočne rýchlo na oddelenie takto roztaveného kovu rezom. Relatívna cenová dostupnosť a jednoduchšie technologické zariadenie, jeho presnosť a kompatibilita, možnosť delenia rôznych kovových materiálov a vysoká rýchlosť samotného technologického procesu, sú dôvody univerzálneho využitia tejto technológie pri delení materiálu.

Plazmové zariadenia používame na delenie ocele a ďalších kovov rôznych hrúbok pomocou plazmového horáka. V tomto procese je inertný plyn fúkaný vosokou rýchlosťou von z trysky a zároveň sa elektrický oblúk tvorí plynom plazmy z trysky na povrch rezaného materiálu. Plazma dosahuje mimoriadne vysoké teploty umožňujúce roztavenie rezaného kovu a pohybuje sa dostatočne rýchlo na oddelenie takto roztaveného kovu rezom. Relatívna cenová dostupnosť a jednoduchšie technologické zariadenie, jeho presnosť a kompatibilita, možnosť delenia rôznych kovových materiálov a vysoká rýchlosť samotného technologického procesu, sú dôvody univerzálneho využitia tejto technológie pri delení materiálu.

© 2022, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím