Paternoster - mechanizovaný úložný systém

Paternoster - mechanizovaný úložný systém

Industry

Paternoster EK 7002 Industry je moderný úložný systém na prehľadné a efektívne uskladnenie rôznych montážnych dielov, súčiastok a pracovných nástrojov. Predstavuje optimálne riešenie problémov spojených so skladovaním veľkého množstva materiálov. zachováva ľahkú a pohodlnú dostupnosť položiek.

Paternoster je karuselový systém vertikálne rotujúcich políc v zariadení. Riadi sa základnou myšlienkou moderných skladov - „materiál k obsluhe“. Požadovaný predmet je na povel obsluhy automaticky vyhľadaný a dopravený do výdajného okna zariadenia. Moderná riadiaca jednotka určuje najkratší a najrýchlejší prístup k polici. Celý proces trvá len niekoľko sekúnd. Výsledkom je významná úspora času a zvýšenie produktivity práce.

Konštrukcia zariadenia poskytuje maximálnu skladovaciu kapacitu pri minimálne zastavanej ploche. Na rozdiel od štandardne využívaného skladovania v regáloch je maximálne využitá aj výška daného priestoru. Na rovnakej ploche je tak možné uskladniť niekoľkonásobne viac materiálu.

Zariadenie umožňuje prístup a prácu s uskladneným materiálom len oprávneným užívateľom. Autorizácia užívateľa je možná s pomocou prihlasovacieho mena a hesla, alebo použitím RFID karty. Systémovým nastavením je možné užívateľovi vymedziť a presne zadefinovať, ku ktorým položkám bude mať prístup a ku ktorým nie. Kontrolovaný prístup umožňuje presnú evidenciu pohybov a stavov položiek v zariadení.


V závislosti od typu dverí uzatvárajúcich výdajné okno ponúkame Paternoster EK 7002 Industry vyhotovený v dvoch rôznych verziách. Rozdiel spočíva v rozsahu sprístupnenia skladových miest s uskladneným tovarom:

» EK 7002 A - Verzia s automatickými dverami zakrývajúcimi celé výdajné okno. Po ich otvorení sa oprávnenému užívateľovi sprístupní celý obsah zvolenej police. V rámci kontrolovaného prístupu je možné definovať prístupové práva užívateľov k jednotlivým policiam. Model EK 7002 A je ideálny pre rýchle hromadné naskladňovanie, vyskladňovanie a uloženie rozmerných predmetov a balení.

» EK 7002 D - Verzia s automaticky ovládanými, nezávislými, elektrickými dvierkami. Konštrukcia police umožňuje s pomocou priečok horizontálne a vertikálne členiť priestor na menšie skladové miesta. Elektricky ovládané dvierka umožňujú oprávnenému užívateľovi prístup len k vybranému skladovému miestu v súlade s členením police. Model EK 7002 D je ideálny pre pracoviská, kde je potrebné sledovať pohyb tovaru a redukovať jeho spotrebu.


Variabilita sa netýka len rôznorodosti ukladaných predmetov, ale aj rozmerov Paternostera, spôsobu inštalácie, jeho farebného vyhotovenia, vnútornej výbavy a príslušenstva. Zákazník má možnosť vybrať si systém podľa svojich predstáv. 

Konštrukcia zariadenia a jednotlivých prvkov umožňuje dosiahnuť vysokú nosnosť políc a teda aj celého zariadenia. Ani dlhodobé zaťaženie na plnú nosnosť nespôsobuje trvalú deformáciu police.  Akékoľvek preťaženie zariadenia či nerovnomerné naloženie je okamžite zaregistrované riadiacou jednotkou, ktorá aktivuje ochranu proti preťaženiu. Vďaka tomu sa minimalizuje riziko poškodenia aj pri nesprávnej manipulácii.


BENEFITY:

» Úspora potrebného času a priestoru až o 50 %,
» prístup len pre autorizovaný personál,
» presná evidencia prístupov do zariadenia a prehľad o pohybe uskladneného materiálu,
» elektronicky ovládané a blokované dvere výdajného okna,
» vysoká nosnosť a odolnosť konštrukcie,
» konfigurovateľné police s variabilným členením,
» veľký dotykový displej pre komfortnú obsluhu,
» široká škála príslušenstva a doplnkovej výbavy.


Riadiaci software IMT Tools:

IMT Tools je aplikácia vyvinutá v našej spoločnosti. Je určená pre skladové systémy tvorené z výrobkov série EK 7XXX. Je prispôsobená na použitie v strojárskej výrobe, špeciálne na riešenie skladovania a evidencie nástrojov a náradia.

Systém pracuje ako výdajový automat. Obsluha stroja, s potrebnými právami, si môže zo zariadenia vybrať alebo zapožičať položku - náradie. Správca stroja (skladu) má možnosť sledovať pohyby na sklade a spravovať ucelený systém. IMT Tools má vlastný autorizačný nástroj na vytvorenie a kontrolu prístupu ku skladovaným položkám. 


BENEFITY softvéru IMT Tools:

» Detailná evidencia položiek v zariadení,
» kontrola životného cyklu položiek,
» online prehľad o obsadenosti a dostupnej kapacite jednotlivých zariadení,
» e-mailové notifikácie v prípade poklesu zásob pod zadanú hodnotu,
» evidencia spotreby daného tovaru na konkrétneho užívateľa,
» automatické generovanie požiadaviek na objednanie,
» evidovanie jednotlivých dodávateľov položiek, priradenie ceny alebo času dodania položky,
» prepracovaný manažment uskladnených položiek,
» možnosť ovládania a vzdialenej správy zariadenia,
» export dát za vybrané obdobie v štandardných formátoch, napríklad: *.csv, *.xsls, prípadne graficky,
» podpora práce s čítačkou (2D) kódu,
» podpora integrácie a napojenie na rôzne nadradené informačné systémy.

Galéria

© 2023, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím