Paternoster - mechanizovaný úložný systém

Paternoster - mechanizovaný úložný systém

PharmaStore

Mechanizovaný úložný systém EK 7003 - PharmaStore je určený na prehľadné skladovanie a dotáciu celých balení liekov, alebo jednotlivých kusov (vychystanie na pacienta / oddelenie) a špecializovaného zdravotníckeho materiálu (ŠZM).

PharmaStore je karuselový systém políc vertikálne rotujúcich vo vnútri zariadenia. Do praxe efektívne aplikuje základnú myšlienku moderných skladov – „balenie k obsluhe“. Požadované balenie je na povel obsluhy automaticky vyhľadané a dopravené do výdajného okna zariadenia. Moderná riadiaca jednotka určí najkratší a najrýchlejší prístup k polici. Celý proces trvá len niekoľko sekúnd. Obsluha už viac nie je nútená vyhľadávať jednotlivé liečivá na rôznych úložných miestach v sklade, s nutnosťou použitia rebríkov a iných pomôcok. Výsledkom je výrazná úspora času a zvýšenie produktivity práce.

Konštrukcia zariadenia poskytuje maximálnu skladovaciu kapacitu pri minimálnych nárokoch na zastavanú plochu. Na rozdiel od štandardne využívaného skladovania v regáloch, skrinkách a v zásuvkových zostavách je maximálne využitá výška daného priestoru. Na rovnakej ploche je tak možné uskladniť niekoľkonásobne viac balení liekov a ŠZM.

Systém umožňuje zadefinovať a autorizovať viacerých užívateľov s rôznymi prístupovými právami, k jednotlivým skladovým miestam.


V závislosti od typu dverí uzatvárajúcich výdajné okno ponúkame Paternoster EK 7003 PharmaStore vyhotovený v dvoch rôznych verziách. Rozdiel spočíva v rozsahu sprístupnenia skladových miest s uskladneným tovarom:

» EK 7003 A (dverový) - Je vybavený manuálne alebo automaticky ovládanými dverami prekrývajúcimi celé výdajné okno. Po otvorení dverí sa oprávnenému užívateľovi sprístupní celý obsah zvolenej police.
Model EK 7003 A je určený pre rýchle hromadné naskladňovanie, vyskladňovanie a uloženie väčších balení liečiv a ŠZM. Využíva sa v centrálnych nemocničných skladoch, ústavných lekárňach, na lôžkových a predoperačných oddeleniach.

» EK 7003 D (dvierkový) - Na rozdiel od dverovej verzie je EK 7003 D vybavený viacerými, automaticky ovládanými, nezávislými dvierkami. Oprávnenému užívateľovi je umožnený prístup len k určitému skladovému miestu v súlade s členením police.
Model EK 7003 D je ideálny pre pracoviská, kde je potrebné sledovať pohyb liečiv, redukovať ich spotrebu a umožniť prístup ku konkrétnym položkám len niektorým užívateľom.

» EK 7004 - MiniStore - Konštrukčne upravený model zachováva typické vlastnosti a výhody štandardného zariadenia PharmaStore, pri zmenšení jeho celkových rozmerov. Spoločne s nízkou hmotnosťou a pridanými silikónovými kolieskami je možné systém presúvať v rámci jednotlivých miestností, oddelení a budov podľa aktuálnej potreby. V závislosti od uskladneného materiálu a účelu použitia zariadenia je aj v tomto prípade možnosť zvoliť si medzi dverovým (EK 7004 A) a dvierkovým (EK 7004 D) variantom.
Model EK 7004 – MiniStore je ideálnym riešením pre pracoviská, ktoré sa vyznačujú výraznými priestorovými obmedzeniami, alebo dynamicky sa meniacimi potrebami personálu.

Variabilita sa netýka len rôznorodosti uskladnených balení, ale aj rozmerov Paternostera, spôsobu inštalácie, jeho farebného vyhotovenia, vnútornej výbavy a príslušenstva. Zákazník má možnosť vybrať si systém podľa svojich predstáv.


BENEFITY:

» Úspora potrebného času a priestoru až o 50 %,
» prístup len pre autorizovaný personál,
» presná evidencia prístupov do zariadenia a prehľad o pohybe uskladneného materiálu,
» elektronicky ovládané a blokované dvere výdajného okna,
» vnútorný klimatizovaný priestor s kontrolou a záznamom teploty 24/7,
» konfigurovateľné police s variabilným členením,
» veľký dotykový displej pre komfortnú obsluhu,
» možnosť integrácie s IS nemocnice / lekárne,
» široká škála príslušenstva a doplnkovej výbavy.


Skladový software IMT Medical:

IMT Medical je špeciálny skladový systém vytvorený pre použitie v liekovom hospodárstve verejných a nemocničných lekární. Využívaním IMT Medical je možné jednoducho a v reálnom čase získať prehľad o stave zásob v zariadení, dátume exspirácie a o ďalších vybraných údajoch. Samozrejmosťou je napojenie na databázu centrálneho skladu a vykonávanie všetkých operácií s týmto skladom.


BENEFITY softvéru IMT Medical:

» Detailná evidencia položiek v zariadení,
» automatická evidencia exspirácie liekov,
» online prehľad o obsadenosti a dostupnej kapacite jednotlivých zariadení,
» e-mailové notifikácie v prípade poklesu zásob pod zadanú hodnotu,
» evidencia všetkých operácií v sklade liekov,
» automatické generovanie objednávok liekov,
» evidovanie dodávateľov, priradenie ceny, času dodania položiek atď.,
» prepracovaný manažment uskladnených položiek,
» export dát za vybrané obdobie v štandardných formátoch, napríklad: *.csv, *.xsls, prípadne graficky,
» podpora práce s čítačkou EAN a 2D kódu,
» podpora integrácie a napojenie na rôzne nadradené informačné systémy,
» jednoduchá inventúra zariadení.

Galéria

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest