Montáž

Montáž

Montáž trezorov a peňažných automatov

Montáž výrobkov tohto typu sa realizuje na špeciálne vytvorených pracoviskách, na ktorých sa využívajú jednoúčelové montážne prípravky na skladanie podskupín finálnych výrobkov. Zostavujú sa pred záverečnou, konečnou montážou a tvoria samostatné celky, ktoré vstupujú do výrobku ako polotovar. Finalizácia pozostáva z postupného skladania jednotlivých, už predpripravených, komponentov za pomoci nevyhnutných kontrolných a meracích šablón a ručného, pneumatického a elektrického náradia. Výrobky z pracoviska, ktoré je navrhnuté v súlade s ergonómiou, potom vystupujú v určitom rozostupe s ohľadom na celkový počet kompletných výrobkov. 

Pre montážne pracoviská takéhoto typu je nevyhnutné vypracovanie predpísaných pracovných postupov, vizualizácie usporiadania pracovísk a niektorých špeciálnych procesov, ako aj zosynchronizovanie obslužných a logistických činností. Splnenie všetkých týchto podmienok sa prejaví vysokou produktivitou pracoviska.

Galéria

© 2021, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím