Montáž

Montáž

Montáž schránkových systémov

Pracovisko určené na montáž schránkových systémov bolo navrhnuté tak, aby rozmiestnenie montovaných a montážnych komponentov spĺňalo náročné podmienky ergonómie a poskytovalo dostatok pohodlia a priestoru pri práci. Vzhľadom na väčšie rozmery montovaných celkov je nevyhnutné nastavenie logistických tokov z hľadiska uvoľňovania a zásobovania konkrétnej časti pracoviska. 

K opakovateľnosti montáže jednotlivých komponentov prispievajú nielen jednoúčelové prípravky na predmontovanie určitých podskupín, ale aj ručné, elektrické a pneumatické náradie.  Tento proces je zárukou vzájomnej vymeniteľnosti jednotlivých dielov aj v prípade servisného zásahu a pri výrobe náhradných dielov. 

Galéria

© 2021, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím