Montáž

Montáž

Montáž veľkých mechanických zostáv

Vyčlenená plocha má osadené zdvíhacie a manipulačné zariadenia, rozšírené prípojky stlačeného vzduchu a elektrickej energie. Prepravky so spojovacím materiálom sú umiestnené v držiakoch vo výške montáže tak, aby boli dodržané všetky princípy ergonomicky usporiadaného pracoviska. Jednotlivé podskupiny sa montujú v logickej technologickej nadväznosti podľa technickej dokumentácie. 

Mechanické časti sú po zmontovaní určitý čas v prevádzke v priestoroch firmy. Po overení ich funkčnosti sa rozmontujú, jednotlivé časti sa znova vyčistia, zabalia a ako rozložený celok sa expedujú na miesto určenia. Tam dochádza ku výslednému zmontovaniu zariadenia, zapojenia do elektrickej siete a zaškolenia obsluhy. 

Galéria

© 2021, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím