EK 9100 Automatické parkovacie systémy

Automatické parkovacie systémy (APS) EK 9100 využívajú na parkovanie vozidiel oceľovú paletu, ktorá je systémom vertikálnych a horizontálnych dopravníkov, výťahov a rôznych pomocných mechanizmov presúvaná na jednotlivé úložné miesta. Celé zariadenie je ovládané priemyselný počítačom a pracuje plne automaticky, bez prítomnosti osôb. Vozidlo je dopravené na voľné úložné miesto bez akejkoľvek asistencie vodiča. Automatické parkovacie systémy sa vyznačujú modulárnou konštrukciou, čo umožňuje maximálne využiť členitosť zástavbového priestoru objektu aj vďaka tomu, že môžu byť vyhotovené ako podzemná, nadzemná, alebo kombinovaná garáž. Systémy neumožňujú prístup osôb do vnútorných parkovacích priestorov. Vozidlá sú tak chránené pred odcudzením, poškodením alebo vykradnutím. Automatické parkovacie systémy predstavujú ideálne riešenie parkovania v zložitých podmienkach a v priestoroch s komplikovaným prístupom. Ponúkame tri základné typy APS: TOWER PARK, LIFT PARK a COMBI PARK.

EK 9100 Automatické parkovacie systémy

Automatické parkovacie systémy (APS) EK 9100 využívajú na parkovanie vozidiel oceľovú paletu, ktorá je systémom vertikálnych a horizontálnych dopravníkov, výťahov a rôznych pomocných mechanizmov presúvaná na jednotlivé úložné miesta. Celé zariadenie je ovládané priemyselný počítačom a pracuje plne automaticky, bez prítomnosti osôb. Vozidlo je dopravené na voľné úložné miesto bez akejkoľvek asistencie vodiča. Automatické parkovacie systémy sa vyznačujú modulárnou konštrukciou, čo umožňuje maximálne využiť členitosť zástavbového priestoru objektu aj vďaka tomu, že môžu byť vyhotovené ako podzemná, nadzemná, alebo kombinovaná garáž. Systémy neumožňujú prístup osôb do vnútorných parkovacích priestorov. Vozidlá sú tak chránené pred odcudzením, poškodením alebo vykradnutím. Automatické parkovacie systémy predstavujú ideálne riešenie parkovania v zložitých podmienkach a v priestoroch s komplikovaným prístupom. Ponúkame tri základné typy APS: TOWER PARK, LIFT PARK a COMBI PARK.

Automatické parkovacie systémy (APS) EK 9100 využívajú na parkovanie vozidiel oceľovú paletu, ktorá je systémom vertikálnych a horizontálnych dopravníkov, výťahov a rôznych pomocných mechanizmov presúvaná na jednotlivé úložné miesta. Celé zariadenie je ovládané priemyselný počítačom a pracuje plne automaticky, bez prítomnosti osôb. Vozidlo je dopravené na voľné úložné miesto bez akejkoľvek asistencie vodiča. Automatické parkovacie systémy sa vyznačujú modulárnou konštrukciou, čo umožňuje maximálne využiť členitosť zástavbového priestoru objektu aj vďaka tomu, že môžu byť vyhotovené ako podzemná, nadzemná, alebo kombinovaná garáž. Systémy neumožňujú prístup osôb do vnútorných parkovacích priestorov. Vozidlá sú tak chránené pred odcudzením, poškodením alebo vykradnutím. Automatické parkovacie systémy predstavujú ideálne riešenie parkovania v zložitých podmienkach a v priestoroch s komplikovaným prístupom. Ponúkame tri základné typy APS: TOWER PARK, LIFT PARK a COMBI PARK.

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest