EK 9100 Automatické parkovacie systémy

Automatické parkovacie systémy (APS) EK 9100 využívajú na parkovanie vozidiel oceľovú paletu, ktorá je systémom vertikálnych a horizontálnych dopravníkov, výťahov a rôznych pomocných mechanizmov presúvaná na jednotlivé úložné miesta. Celé zariadenie je ovládané priemyselný počítačom a pracuje plne automaticky, bez prítomnosti osôb. Vozidlo je dopravené na voľné úložné miesto bez akejkoľvek asistencie vodiča. Automatické parkovacie systémy sa vyznačujú modulárnou konštrukciou, čo umožňuje maximálne využiť členitosť zástavbového priestoru objektu aj vďaka tomu, že môžu byť vyhotovené ako podzemná, nadzemná, alebo kombinovaná garáž. Systémy neumožňujú prístup osôb do vnútorných parkovacích priestorov. Vozidlá sú tak chránené pred odcudzením, poškodením alebo vykradnutím. Automatické parkovacie systémy predstavujú ideálne riešenie parkovania v zložitých podmienkach a v priestoroch s komplikovaným prístupom. Ponúkame tri základné typy APS: TOWER PARK, LIFT PARK a COMBI PARK.

EK 9100 Automatické parkovacie systémy

Automatické parkovacie systémy (APS) EK 9100 využívajú na parkovanie vozidiel oceľovú paletu, ktorá je systémom vertikálnych a horizontálnych dopravníkov, výťahov a rôznych pomocných mechanizmov presúvaná na jednotlivé úložné miesta. Celé zariadenie je ovládané priemyselný počítačom a pracuje plne automaticky, bez prítomnosti osôb. Vozidlo je dopravené na voľné úložné miesto bez akejkoľvek asistencie vodiča. Automatické parkovacie systémy sa vyznačujú modulárnou konštrukciou, čo umožňuje maximálne využiť členitosť zástavbového priestoru objektu aj vďaka tomu, že môžu byť vyhotovené ako podzemná, nadzemná, alebo kombinovaná garáž. Systémy neumožňujú prístup osôb do vnútorných parkovacích priestorov. Vozidlá sú tak chránené pred odcudzením, poškodením alebo vykradnutím. Automatické parkovacie systémy predstavujú ideálne riešenie parkovania v zložitých podmienkach a v priestoroch s komplikovaným prístupom. Ponúkame tri základné typy APS: TOWER PARK, LIFT PARK a COMBI PARK.

TOWER PARK

TOWER PARK je automatický, paletový, parkovací systém, ktorý na presun paliet využíva centrálny vertikálny dopravník a horizontálne dopravníky na každom poschodí. Na vstupe do parkovacej veže sa nachádza vstupno-výstupný terminál s riadiacim systémom a doplnkovým príslušenstvom podľa výberu klienta. 

Riadenie celého parkovacieho systému vykonáva priemyselný riadiaci systém, ktorý zabezpečuje plne automatickú prevádzku zariadenia. Ovládanie je možné prispôsobiť požiadavkám zákazníka a spôsobu použitia (privátne alebo verejné parkovanie). 

Systém umožňuje postaviť konštrukciu s maximálne 9 parkovacími podlažiami, pričom maximálna výška konštrukcie je 26,5 m. Jednotlivé podlažia môžu byť kombinované pre rôzne výšky vozidiel: 170 cm a 190 cm, pri dĺžke vozidla do 540 cm a šírke 230 cm. Maximálna hmotnosť vozidla je do 3 000 kg. 

Palety parkovacieho systém TOWER PARK sú vybavené lapačom odkvapovej vody a oleja. 

Parkovací systém môže byť vyhotovený ako nadzemná, podzemná, resp. kombinovaná garáž s kapacitou max. 37 áut. Predstavuje ideálne riešenie problému parkovania vozidiel na sídliskách - parkovanie rezidentova pre administratívne budovy. 

Výstavba systému TOWER PARK vyžaduje stavebnú prípravu (je potrebný betónový základ s kotviacimi prvkami). Konštrukciu skeletu parkovacej veže montujeme na pripravený základ. Následne prebieha montáž strechy, plášťa a všetkých vnútorných systémov parkovacej veže. Konštrukcia je samonosná a nie je potrebné ju dodatočne kotviť o konštrukciu budovy. 


VÝHODY SYSTÉMU:

» z ponúkaných systémov je maximálne kompaktný;
» s bohatým príslušenstvom;
» najefektívnejšie využíva zastavanú plochu;
» možnosť riešenia designu veže v súlade s miestom inštalácie, prípadne využitím pre reklamné účely;
» variabilné opláštenie konštrukcie, príp. zateplenie;
» najvhodnejší systém na dodatočné riešenie parkovania na sídliskách;
» dobrá časová dostupnosť k zaparkovanému vozidlu;
» možné rôzne priestorové a funkčné usporiadanie spodného podlažia (malé prevádzky, napr. mini banka, kiosk a iné).


Galéria

© 2022, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím