EK 9300 Parkovacie plošiny LogiParker

Parkovacie plošiny EK 9300 LogiParker predstavujú cenovo výhodné riešenie pre jednotlivcov a menšie skupiny užívateľov. Ide o najjednoduchší technický prostriedok na zdvojnásobenie počtu parkovacích miest na priestore určenom na parkovanie. Sú vyrábané v rôznych veľkostiach a nosnostiach. Nájazdy na palety sú vždy na úrovni terénu. Parkovacie plošiny LogiParker umožňujú vytvoriť rôzne zostavy a takto optimalizovať hydraulický systém. Systém ponúkame v dvoch základných vyhotoveniach: LogiParker séria 20 - pre závislé parkovanie vozidiel a LogiParker séria 40 - pre nezávislé parkovanie vozidiel. Parkovacie plošiny sú vybavené hydraulickým zdvíhacím systémom s uzavretým okruhom a poistkami proti samovoľnému pohybu plošín. Jeden hydraulický agregát poháňa viac plošín v zostave. Ovládanie je veľmi jednoduché a spočíva v stláčaní tlačidla s naznačený smerom pohybu plošiny.

EK 9300 Parkovacie plošiny LogiParker

Parkovacie plošiny EK 9300 LogiParker predstavujú cenovo výhodné riešenie pre jednotlivcov a menšie skupiny užívateľov. Ide o najjednoduchší technický prostriedok na zdvojnásobenie počtu parkovacích miest na priestore určenom na parkovanie. Sú vyrábané v rôznych veľkostiach a nosnostiach. Nájazdy na palety sú vždy na úrovni terénu. Parkovacie plošiny LogiParker umožňujú vytvoriť rôzne zostavy a takto optimalizovať hydraulický systém. Systém ponúkame v dvoch základných vyhotoveniach: LogiParker séria 20 - pre závislé parkovanie vozidiel a LogiParker séria 40 - pre nezávislé parkovanie vozidiel. Parkovacie plošiny sú vybavené hydraulickým zdvíhacím systémom s uzavretým okruhom a poistkami proti samovoľnému pohybu plošín. Jeden hydraulický agregát poháňa viac plošín v zostave. Ovládanie je veľmi jednoduché a spočíva v stláčaní tlačidla s naznačený smerom pohybu plošiny.

Parkovacie plošiny EK 9300 LogiParker predstavujú cenovo výhodné riešenie pre jednotlivcov a menšie skupiny užívateľov. Ide o najjednoduchší technický prostriedok na zdvojnásobenie počtu parkovacích miest na priestore určenom na parkovanie. Sú vyrábané v rôznych veľkostiach a nosnostiach. Nájazdy na palety sú vždy na úrovni terénu. Parkovacie plošiny LogiParker umožňujú vytvoriť rôzne zostavy a takto optimalizovať hydraulický systém. Systém ponúkame v dvoch základných vyhotoveniach: LogiParker séria 20 - pre závislé parkovanie vozidiel a LogiParker séria 40 - pre nezávislé parkovanie vozidiel. Parkovacie plošiny sú vybavené hydraulickým zdvíhacím systémom s uzavretým okruhom a poistkami proti samovoľnému pohybu plošín. Jeden hydraulický agregát poháňa viac plošín v zostave. Ovládanie je veľmi jednoduché a spočíva v stláčaní tlačidla s naznačený smerom pohybu plošiny.

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest