Odihlovanie povrchu

Na odhrotovanie obvodových hrán a hrán otvorov používame odihlovacie stroje, ktoré sú vybavené jedným brúsnym pásom na egalizáciu povrchu a odihlovacími hlavami s vertikálnou osou rotácie - WEBER a horizontálnou osou rotácie - TIMESAVERS. Diely prisávané pod tlakom ku pohyblivému pásu môžu mať aj menšie rozmery, resp. môžu mať členitý povrch. Odihlovacia operácia prispieva ku kvalite obrobku nielen z hľadiska jeho vzhľadu, ale predovšetkým znižuje riziko poranenia na nežiadúcich ostrinách.

Odihlovanie povrchu

Na odhrotovanie obvodových hrán a hrán otvorov používame odihlovacie stroje, ktoré sú vybavené jedným brúsnym pásom na egalizáciu povrchu a odihlovacími hlavami s vertikálnou osou rotácie - WEBER a horizontálnou osou rotácie - TIMESAVERS. Diely prisávané pod tlakom ku pohyblivému pásu môžu mať aj menšie rozmery, resp. môžu mať členitý povrch. Odihlovacia operácia prispieva ku kvalite obrobku nielen z hľadiska jeho vzhľadu, ale predovšetkým znižuje riziko poranenia na nežiadúcich ostrinách.

Na odhrotovanie obvodových hrán a hrán otvorov používame odihlovacie stroje, ktoré sú vybavené jedným brúsnym pásom na egalizáciu povrchu a odihlovacími hlavami s vertikálnou osou rotácie - WEBER a horizontálnou osou rotácie - TIMESAVERS. Diely prisávané pod tlakom ku pohyblivému pásu môžu mať aj menšie rozmery, resp. môžu mať členitý povrch. Odihlovacia operácia prispieva ku kvalite obrobku nielen z hľadiska jeho vzhľadu, ale predovšetkým znižuje riziko poranenia na nežiadúcich ostrinách.

© 2020, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím