Lakovanie mokrým procesom

Štandardne sa farba aplikuje postrekom. Systémy farieb na báze vody, alebo vysokopevných náterov, sa aplikujú pomocou vzduchom miešaného procesu. Tento náter je ideálny pre zložité geometrie a rôzne veľkosti kovu, alebo plastu. Pre dosiahnutie kvalitnej povrchovej úpravy je, okrem zabezpečenia bezprašného prostredia s predpísanou teplotou pre aplikáciu náterových hmôt, dôležitá aj predúprava lakovaných výrobkov. Tú vykonávame buď chemickým procesom, alebo otryskávaním (pieskovaním).

Lakovanie mokrým procesom

Štandardne sa farba aplikuje postrekom. Systémy farieb na báze vody, alebo vysokopevných náterov, sa aplikujú pomocou vzduchom miešaného procesu. Tento náter je ideálny pre zložité geometrie a rôzne veľkosti kovu, alebo plastu. Pre dosiahnutie kvalitnej povrchovej úpravy je, okrem zabezpečenia bezprašného prostredia s predpísanou teplotou pre aplikáciu náterových hmôt, dôležitá aj predúprava lakovaných výrobkov. Tú vykonávame buď chemickým procesom, alebo otryskávaním (pieskovaním).

Štandardne sa farba aplikuje postrekom. Systémy farieb na báze vody, alebo vysokopevných náterov, sa aplikujú pomocou vzduchom miešaného procesu. Tento náter je ideálny pre zložité geometrie a rôzne veľkosti kovu, alebo plastu. Pre dosiahnutie kvalitnej povrchovej úpravy je, okrem zabezpečenia bezprašného prostredia s predpísanou teplotou pre aplikáciu náterových hmôt, dôležitá aj predúprava lakovaných výrobkov. Tú vykonávame buď chemickým procesom, alebo otryskávaním (pieskovaním).

© 2020, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím