Tryskanie povrchu a následná metalizácia

Tryskanie povrchu zabezpečuje odstránenie nežiadúcich frakcií, ako napr. mastnoty, otrepov, okují a iných mechanických znečistení, z povrchu polotovarov pred ich nasledujúcou finálnou úpravou. Otryskanie dielu zabezpečí lepšiu priľnavosť farby k jeho povrchu. Na tryskanie veľkorozmerných dielov používame priebežnú tryskaciu kabínu s priechodným profilom 5 m x 5 m x 15 m. Povrch dielov určených do exteriérov, u ktorých sa vyžaduje vysoká antikorózna ochrana až do stupňa C5, sa po tryskaní metalizujú roztaveným kovom na báze Al/Zn, Cu, Zn drôtu. Kvalita povrchu upraveného metalizáciou je porovnateľná so žiarovým zinkovaním.

Tryskanie povrchu a následná metalizácia

Tryskanie povrchu zabezpečuje odstránenie nežiadúcich frakcií, ako napr. mastnoty, otrepov, okují a iných mechanických znečistení, z povrchu polotovarov pred ich nasledujúcou finálnou úpravou. Otryskanie dielu zabezpečí lepšiu priľnavosť farby k jeho povrchu. Na tryskanie veľkorozmerných dielov používame priebežnú tryskaciu kabínu s priechodným profilom 5 m x 5 m x 15 m. Povrch dielov určených do exteriérov, u ktorých sa vyžaduje vysoká antikorózna ochrana až do stupňa C5, sa po tryskaní metalizujú roztaveným kovom na báze Al/Zn, Cu, Zn drôtu. Kvalita povrchu upraveného metalizáciou je porovnateľná so žiarovým zinkovaním.

Tryskanie povrchu zabezpečuje odstránenie nežiadúcich frakcií, ako napr. mastnoty, otrepov, okují a iných mechanických znečistení, z povrchu polotovarov pred ich nasledujúcou finálnou úpravou. Otryskanie dielu zabezpečí lepšiu priľnavosť farby k jeho povrchu. Na tryskanie veľkorozmerných dielov používame priebežnú tryskaciu kabínu s priechodným profilom 5 m x 5 m x 15 m. Povrch dielov určených do exteriérov, u ktorých sa vyžaduje vysoká antikorózna ochrana až do stupňa C5, sa po tryskaní metalizujú roztaveným kovom na báze Al/Zn, Cu, Zn drôtu. Kvalita povrchu upraveného metalizáciou je porovnateľná so žiarovým zinkovaním.

© 2020, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím