Medzinárodnú odbornú verejnosť zaujali naše výrobky

Na medzinárodnom seminári TLib - Trends in Libr@ries 2024 sme zamestnancom knižníc, archívov, vydavateľstiev a galérií odprezentovali naše výrobky, ktoré im výrazne zjednodušia prácu.

Medzinárodnú odbornú verejnosť zaujali naše výrobky

Na medzinárodnom seminári TLib - Trends in Libr@ries 2024 sme zamestnancom knižníc, archívov, vydavateľstiev a galérií odprezentovali naše výrobky, ktoré im výrazne zjednodušia prácu.

Medzinárodnú odbornú verejnosť zaujali naše výrobky

Uplynulý týždeň sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici konal 23. ročník odborného seminára TLib – Trends in Libr@ries 2024. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 200 odborníkov z pamäťových a fondových inštitúcií (knižnice, archívy, vydavateľstvá a galérie) zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Ústrednou témou prednášok a následných diskusií boli „Poklady slovenskej kultúry a ich prezentácia doma a v zahraničí“. Z jednotlivých vystúpení sa účastníci mohli dozvedieť o netradičných a originálnych projektoch, činnostiach a službách, ktoré realizujú pracovníci vyššie uvedených organizácií s cieľom propagovať unikátnu slovenskú kultúru.

Na toto významné medzinárodné podujatie boli pozvaní aj naši zástupcovia. Hoci sme priemyselná spoločnosť, značná časť nášho širokého portfólia výrobkov a zariadení je orientovaná a prispôsobená práve potrebám knižníc, galérií a archívov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dlhoročné skúsenosti, neustále zlepšovanie výrobkov, schopnosť vyhovieť rôznym požiadavkám zákazníkov a ich pozitívne referencie sú dôvodom toho, že sme sa stali vyhľadávaným výrobcom a dodávateľom aj v tejto oblasti.

V mene našej spoločnosti vystúpil vedúci projektového riadenia, Ing. Róbert Drevenák. Vo svojom príspevku účastníkom predstavil výrobky určené pre jednotlivé oblasti. Odborníci z múzeí a galérií boli zaujatí širokým sortimentom výrobkov zo série EK 8000. Tie sú určené nielen na verejnú výstavu exponátov, ale aj na ich bezpečné uskladnenie a ochranu v depozitných priestoroch inštitúcií. Zdôraznil, že jednotlivé výrobky nie sú štandardizované, ale na mieru nadizajnované a vyhotovené osobitne pre každého zákazníka.

Pre potreby archívov poukázal na naše efektívne riešenie v podobe posuvných regálových systémov EK 7500. Tie vytvárajú len jednu prístupovú uličku na mieste, kde sa požadovaná položka nachádza. Tak je možné dostupný priestor využiť až na 85 %, zatiaľ čo skladovanie v tradičných regáloch so stálymi prístupovými uličkami ho využíva len na 40 %.

Zamestnancov knižníc najviac oslovili knižničné regály EK 7600L a, predovšetkým, unikátne zariadenie EK 10100 - BiblioMat, ktoré sme vyvinuli s cieľom umožniť klientom knižníc nielen vypožičať si, ale aj vrátiť knihy v režime 24/7, bez akýchkoľvek obmedzení.

Ďakujeme Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici za pozvanie, množstvo zaujímavých informácií, príjemnú atmosféru a za možnosť predstaviť naše výrobky medzinárodnej odbornej verejnosti.

Galéria

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest