Knižničné regály

Knižničné regály

EK 7600L

Knižničné regály série EK 7600L sú určené na zariadenie verejných a neverejných priestorov knižníc. Konštrukčne vychádzajú z osvedčených prvkov posuvných (EK 7500) a pevných (EK 7600) regálových systémov. 

Systém EK 7600L predstavuje univerzálnu stavebnicu prvkov a dielov, s pomocou ktorej je možné navrhnúť a realizovať vybavenie rôznych priestorov knižnice s prihliadnutím na ich špeciálne určenie (čitáreň, depozit, infocentrum atď.). Regálový systém je možné v budúcnosti doplniť o nové perspektívne prvky, ktorých potrebu si vyžiada až praktické používanie regálov. Takýmto spôsobom môžeme lepšie zhodnotiť úžitkové vlastnosti systému a rozšíriť už skôr dodané zariadenie knižnice. 

Jednotlivé konfigurácie systému pozostávajú z optimalizovaných prvkov tak, aby spĺňali všetky individuálne požiadavky. Zariadenie knižnice vyrábame presne podľa predstáv zákazníkov. Na výber sú rôzne rozmery, farby a príslušenstvo, aby bolo možné maximálne optimalizovať priestory knižnice. Knižničný regálový systém EK 7600L môžu tvoriť, okrem štandardných regálov na ukladanie kníh, aj samostatne stojace špeciálne mediálne regály na ukladanie dennej tlače a časopisov, CD nosičov a iných médií. Takto navrhnuté a realizované priestory sa stávajú príjemným miestom na štúdium a prácu všetkých návštevníkov knižnice. 

Rôzne špeciálne doplnky uľahčujú prácu personálu knižnice, zvyšujú prehľad, zlepšujú orientáciu v zbierkach, umožňujú prehľadné a názorné uloženie kníh a periodík. Samozrejmosťou je možnosť vybavenia regálov rôznymi druhmi políc s odlišnou nosnosťou (50 - 120 kg). 

Súčasťou dodávky môžu byť manipulačné prostriedky, ako napr. vozíky na prevoz kníh, mobilné podstavce a posuvné schodíky.

Galéria

© 2022, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím