Automatizácia

Automatizácia

BiblioMat

EK 101000 - BiblioMat je moderné automatické zariadenie určené pre verejné mestské, univerzitné, vedecké a iné knižnice. Umožňuje bezkontaktné vydávanie a opätovné vrátenie vypožičaných kníh v režime 24/7. BiblioMat je navrhnutý s ohľadom na spoluprácu s knižnično-informačnými výpožičnými systémami.

Zostava BiblioMat-u je vždy tvorená z jedného stĺpca s ovládacím panelom a jedného alebo viacerých stĺpcov so schránkami rôznych veľkostí. Jednotlivé schránky uzamykajú automatické zámky ovládané riadiacou elektronikou. Pridávaním a odoberaním stĺpcov je možné vytvárať zostavy podľa aktuálnej potreby knižnice. 

Rozmery a zostava schránok v stĺpci je voliteľná. Exteriérové vyhotovenie s ochrannými prvkami a konštrukcia schránok zaručujú ochranu vložených kníh pred poveternostnými vplyvmi.


OVLÁDACIE PRVKY:

» Farebný dotykový displej,
» čítačka čiarových kódov.


OPCIE:

» Informačný reproduktor pre zvukové hlásenia,
» podsvietenie zostavy,
» strieška chrániaca klientov pred dažďom,
» farebné vyhotovenie podľa požiadaviek zákazníka (škála RAL).


FUNKCIONALITA ZARIADENIA:

» Naskladnenie rezervovaných titulov do konkrétnej schránky,
» notifikácia klienta pomocou SMS (resp. e-mailom) vrátane prístupového PIN alebo QR kódu a lehotou na prevzatie kníh,
» servisný režim umožňujúci zamestnancom výber neprevzatých, resp. vrátených kníh a vykonanie jednoduchých servisných zásahov,
» na vrátenie vypožičaných kníh je potrebné len ich vloženie do voľnej schránky,
» jednoduché a intuitívne ovládanie,
» spolupráca informačných systémov knižníc (napr. DAWINCI) so softvérovým modulom pre prácu s BiblioMat-om.

Galéria

© 2022, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím