Nová generácia zariadení EK 7002 - Industry

Výsledkom procesu inovácie osvedčeného výrobku EK 7000 - Paternoster, je vznik novej generácie zariadení EK 7002 - Industry, určených pre použitie v priemyselnej oblasti a skladoch.

Nová generácia zariadení EK 7002 - Industry

Výsledkom procesu inovácie osvedčeného výrobku EK 7000 - Paternoster, je vznik novej generácie zariadení EK 7002 - Industry, určených pre použitie v priemyselnej oblasti a skladoch.

Nová generácia zariadení EK 7002 - Industry

Moderná doba sa vyznačuje neustále meniacimi sa trendami a rýchlym vývojom technológií. To, čo bolo len prednedávnom novinkou, je dnes, v lepšom prípade, štandardom, v horšom prípade už neaktuálnym riešením. V závislosti od technického pokroku sa, prirodzene, zvyšujú aj nároky samotných zákazníkov a tak vznikajú nové výzvy aj pre samotných výrobcov.

Ak chce spoločnosť uspieť v dynamickom prostredí trhu, musí sa mu neustále prispôsobovať nielen prinášaním nových výrobkov, ale aj inovovaním a zlepšovaním už existujúcich. Preto sme sa sústredili na funkčné aj konštrukčné vylepšenia nášho mechanizovaného úložného systému triedy EK 7000 - Paternoster. Výsledkom je úplne nová generácia zariadení EK 7002 - Industry, určených pre použitie v priemyselnej oblasti a skladoch.

Nová generácia sa vyznačuje, predovšetkým, novým typom zariadenia - EK 7002 D. Na rozdiel od štandardného typu EK 7002 A, nie je výdajné okno uzatvorené súvislými dverami, ale viacerými menšími, automaticky a nezávisle ovládanými dvierkami. Výhodou verzie EK 7002 D je umožnenie prístupu oprávnenému užívateľovi len do tej sekcie police, v ktorej sa nachádza požadovaný tovar. Preto je zariadenie ideálne pre pracoviská, kde je potrebné sledovať pohyb tovaru a redukovať jeho spotrebu.

Ďalšou zmenou je nahradenie našej štandardnej klávesnice moderným a kvalitným dotykovým monitorom, ktorý významne zlepšuje prehľadnosť a komfort pri práci.

Proces inovácie sme zavŕšili vytvorením úplne nového skladového systému IMT Tools, ktorý neslúži len na ovládanie zariadení, ale zároveň poskytuje aj detailný management všetkých uskladnených predmetov. Zákazník tak získa online prehľad o obsadenosti a dostupnej kapacite jednotlivých zariadení, e-mailové notifikácie pri poklese zásob pod kritickú hodnotu, možnosť exportovať dáta za zvolené obdobie v rôznych formátoch, presné informácie o prístupe konkrétneho užívateľa ku určitej položke a množstvo ďalších funkcií.

Pri príležitosti uvedenia novej generácie EK 7002 na trh sme pre vás pripravili aj prehľadnú brožúrku, ktorú si môžete stiahnuť v tejto časti.


Viac informácií o EK 7002 získate kliknutím na tento odkaz.

© 2023, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím