Vnútorné príslušenstvo

Slúži nielen na rozčlenenie a sprehľadnenie vnútorného priestoru pokladničných schránok, ale aj na rýchlu a efektívnu prácu s obsiahnutými predmetmi, ako sú napr. mince a bankovky rôznej hodnoty, alebo rôzne malé kancelárske predmety.

Vnútorné príslušenstvo

Slúži nielen na rozčlenenie a sprehľadnenie vnútorného priestoru pokladničných schránok, ale aj na rýchlu a efektívnu prácu s obsiahnutými predmetmi, ako sú napr. mince a bankovky rôznej hodnoty, alebo rôzne malé kancelárske predmety.

© 2020, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím