Riešenia schránkových modulov

Schránkové moduly sú vyrábané buď ako štandardizované, alebo ako neštandardné, s prihliadnutím na špecifické požiadavky klienta a prostredia, v ktorom majú byť umiestnené. V prípade modulov s mechanickým zámkom si zákazník môže, okrem iného, vybrať aj použitú triedu zámkov, a to buď EL - nižšia trieda bezpečnosti (2 500 kombinácií), T - vyššia trieda bezpečnosti (5 000 kombinácií) a R - vysoká trieda bezpečnosti (10 000 kombinácií).

Riešenia schránkových modulov

Schránkové moduly sú vyrábané buď ako štandardizované, alebo ako neštandardné, s prihliadnutím na špecifické požiadavky klienta a prostredia, v ktorom majú byť umiestnené. V prípade modulov s mechanickým zámkom si zákazník môže, okrem iného, vybrať aj použitú triedu zámkov, a to buď EL - nižšia trieda bezpečnosti (2 500 kombinácií), T - vyššia trieda bezpečnosti (5 000 kombinácií) a R - vysoká trieda bezpečnosti (10 000 kombinácií).

Schránkové moduly sú vyrábané buď ako štandardizované, alebo ako neštandardné, s prihliadnutím na špecifické požiadavky klienta a prostredia, v ktorom majú byť umiestnené. V prípade modulov s mechanickým zámkom si zákazník môže, okrem iného, vybrať aj použitú triedu zámkov, a to buď EL - nižšia trieda bezpečnosti (2 500 kombinácií), T - vyššia trieda bezpečnosti (5 000 kombinácií) a R - vysoká trieda bezpečnosti (10 000 kombinácií).

© 2022, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím