Riešenia schránkových modulov

Schránkové moduly sú vyrábané buď ako štandardizované, alebo ako neštandardné, s prihliadnutím na špecifické požiadavky klienta a prostredia, v ktorom majú byť umiestnené. V prípade modulov s mechanickým zámkom si zákazník môže, okrem iného, vybrať aj použitú triedu zámkov, a to buď EL - nižšia trieda bezpečnosti (2 500 kombinácií), T - vyššia trieda bezpečnosti (5 000 kombinácií) a R - vysoká trieda bezpečnosti (10 000 kombinácií).

Riešenia schránkových modulov

Schránkové moduly sú vyrábané buď ako štandardizované, alebo ako neštandardné, s prihliadnutím na špecifické požiadavky klienta a prostredia, v ktorom majú byť umiestnené. V prípade modulov s mechanickým zámkom si zákazník môže, okrem iného, vybrať aj použitú triedu zámkov, a to buď EL - nižšia trieda bezpečnosti (2 500 kombinácií), T - vyššia trieda bezpečnosti (5 000 kombinácií) a R - vysoká trieda bezpečnosti (10 000 kombinácií).

Schránkové moduly sú vyrábané buď ako štandardizované, alebo ako neštandardné, s prihliadnutím na špecifické požiadavky klienta a prostredia, v ktorom majú byť umiestnené. V prípade modulov s mechanickým zámkom si zákazník môže, okrem iného, vybrať aj použitú triedu zámkov, a to buď EL - nižšia trieda bezpečnosti (2 500 kombinácií), T - vyššia trieda bezpečnosti (5 000 kombinácií) a R - vysoká trieda bezpečnosti (10 000 kombinácií).

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest