Zváranie ultrazvukom

Na rýchle a ekonomicky nenáročné spájanie PS a ABS dielov vo veľkých množstvách využívame ultrazvukové zváracie zariadenie od spoločnosti BRANSON. Pracovný nástroj, ktorý vykonáva kmitavý pohyb s určitou frekvenciou, je na miesto budúceho zvaru pritlačený potrebnou silou. Kombinácia rýchleho kmitania nástroja spoločne s tlakom spôsobí nahriatie, tavenie a vzájomné zlúčenie spájaných materiálov. Výsledkom tohto procesu je kvalitný spoj nielen z hľadiska pevnosti a spoľahlivosti, ale aj z estetického hľadiska.

Zváranie ultrazvukom

Na rýchle a ekonomicky nenáročné spájanie PS a ABS dielov vo veľkých množstvách využívame ultrazvukové zváracie zariadenie od spoločnosti BRANSON. Pracovný nástroj, ktorý vykonáva kmitavý pohyb s určitou frekvenciou, je na miesto budúceho zvaru pritlačený potrebnou silou. Kombinácia rýchleho kmitania nástroja spoločne s tlakom spôsobí nahriatie, tavenie a vzájomné zlúčenie spájaných materiálov. Výsledkom tohto procesu je kvalitný spoj nielen z hľadiska pevnosti a spoľahlivosti, ale aj z estetického hľadiska.

Na rýchle a ekonomicky nenáročné spájanie PS a ABS dielov vo veľkých množstvách využívame ultrazvukové zváracie zariadenie od spoločnosti BRANSON. Pracovný nástroj, ktorý vykonáva kmitavý pohyb s určitou frekvenciou, je na miesto budúceho zvaru pritlačený potrebnou silou. Kombinácia rýchleho kmitania nástroja spoločne s tlakom spôsobí nahriatie, tavenie a vzájomné zlúčenie spájaných materiálov. Výsledkom tohto procesu je kvalitný spoj nielen z hľadiska pevnosti a spoľahlivosti, ale aj z estetického hľadiska.

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest