Vstrekovanie plastových dielov

Z dôvodu efektívneho, ekonomického, rýchleho a presného vyrábania plastových dielov vo veľkých sériách využívame plnoautomatické vstrekovacie lisy od spoločností Demag a ARBURG. Granuláty termoplastov PS, PA a ABS sa nasypú do zásobníkov a následne dôjde k ich zahriatiu až na teplotu tavenia. Roztavený materiál sa pod vysokým tlakom vstrekuje do dutiny uzatvorenej formy, ktorú vyplní. Po ochladení materiálu sa forma otvorí a mechanizmus z nej vytlačí výsledný produkt. Takto zhotovené výrobky sa vyznačujú veľmi dobrou rozmerovou a tvarovou presnosťou. Z toho dôvodu sú na dieloch nutné iba minimálne, alebo žiadne dokončovacie úpravy. Len splnenie vysokých nárokov umožňuje ich použitie v našich vlastných výrobkoch, alebo pre potreby externých odberateľov.

Vstrekovanie plastových dielov

Z dôvodu efektívneho, ekonomického, rýchleho a presného vyrábania plastových dielov vo veľkých sériách využívame plnoautomatické vstrekovacie lisy od spoločností Demag a ARBURG. Granuláty termoplastov PS, PA a ABS sa nasypú do zásobníkov a následne dôjde k ich zahriatiu až na teplotu tavenia. Roztavený materiál sa pod vysokým tlakom vstrekuje do dutiny uzatvorenej formy, ktorú vyplní. Po ochladení materiálu sa forma otvorí a mechanizmus z nej vytlačí výsledný produkt. Takto zhotovené výrobky sa vyznačujú veľmi dobrou rozmerovou a tvarovou presnosťou. Z toho dôvodu sú na dieloch nutné iba minimálne, alebo žiadne dokončovacie úpravy. Len splnenie vysokých nárokov umožňuje ich použitie v našich vlastných výrobkoch, alebo pre potreby externých odberateľov.

Z dôvodu efektívneho, ekonomického, rýchleho a presného vyrábania plastových dielov vo veľkých sériách využívame plnoautomatické vstrekovacie lisy od spoločností Demag a ARBURG. Granuláty termoplastov PS, PA a ABS sa nasypú do zásobníkov a následne dôjde k ich zahriatiu až na teplotu tavenia. Roztavený materiál sa pod vysokým tlakom vstrekuje do dutiny uzatvorenej formy, ktorú vyplní. Po ochladení materiálu sa forma otvorí a mechanizmus z nej vytlačí výsledný produkt. Takto zhotovené výrobky sa vyznačujú veľmi dobrou rozmerovou a tvarovou presnosťou. Z toho dôvodu sú na dieloch nutné iba minimálne, alebo žiadne dokončovacie úpravy. Len splnenie vysokých nárokov umožňuje ich použitie v našich vlastných výrobkoch, alebo pre potreby externých odberateľov.

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest