Získanie ocenenia "Spoľahlivý výrobný podnik"

Naša spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a. s., získava za výsledky v roku 2019 známku "Spoľahlivý výrobný podnik".

Získanie ocenenia "Spoľahlivý výrobný podnik"

Naša spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a. s., získava za výsledky v roku 2019 známku "Spoľahlivý výrobný podnik".

Získanie ocenenia "Spoľahlivý výrobný podnik"

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s., (SIMS, a. s.) potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na spoľahlivosť podnikov pôsobiacich na území Slovenskej republiky v odvetví priemyselnej výroby.

Naša spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a. s., získava za výsledky v roku 2019 známku "Spoľahlivý výrobný podnik". 

Touto cestou sa chceme poďakovať zákazníkom za prejavenú dôveru a našim zamestnancom za odvedenú prácu.