Zahajujeme nábor študentov pre "Duálne vzdelávanie"

V spolupráci so Strednou odbornou školou strojníckou v Považskej Bystrici zahajujeme nábor študentov, ktorí u nás chcú absolvovať duálne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022.

Zahajujeme nábor študentov pre "Duálne vzdelávanie"

V spolupráci so Strednou odbornou školou strojníckou v Považskej Bystrici zahajujeme nábor študentov, ktorí u nás chcú absolvovať duálne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022.

Zahajujeme nábor študentov pre "Duálne vzdelávanie"

Už 3. rok spolupracujeme so Strednou odbornou školou strojníckou v Považskej Bystrici na programe duálneho vzdelávania. 

Podstatou duálneho systému je umožniť študentom pracovať priamo v našej spoločnosti a tak im poskytnúť priestor na využitie teoretických vedomostí v praxi. Cieľom je, aby si každý z nich odniesol všetky potrebné vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré bude potrebovať na výkon daného povolania. Tento systém je výnimočný aj vytvorením partnerského vzťahu medzi nami ako zamestnávateľom a študentom, a to na základe regulérnej učebnej zmluvy.

Všetky potrebné informácie a kontaktné údaje nájdete na našej stránke v sekcii Ponuka práce, alebo kliknutím na tento odkaz.


Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest