Rozhovor s obchodným riaditeľom našej spoločnosti

Aký vplyv malo pandemické obdobie 2020 / 2021 na trh a na našu spoločnosť? Do akej miery sa zmenil náš výrobný sortiment a aké boli dôvody? Na tieto a ďalšie otázky odpovedá obchodný riaditeľ a člen predstavenstva - Ing. Ján Michálek.

Rozhovor s obchodným riaditeľom našej spoločnosti

Aký vplyv malo pandemické obdobie 2020 / 2021 na trh a na našu spoločnosť? Do akej miery sa zmenil náš výrobný sortiment a aké boli dôvody? Na tieto a ďalšie otázky odpovedá obchodný riaditeľ a člen predstavenstva - Ing. Ján Michálek.

Rozhovor s obchodným riaditeľom našej spoločnosti

Uplynulé dva roky boli mimoriadne náročné pre celý trh a aj jednotlivé spoločnosti. Každá z nich čelila novým výzvam a neočakávaným situáciám, ktorým bolo potrebné prispôsobiť sa. Nielen o tejto téme sa v exkluzívnom rozhovore pre regionálny týždenník MY Trenčín (súčasť portfólia vydavateľa denníka SME - spoločnosti Petit Press) rozpráva redaktorka Dana Valachová s obchodným riaditeľom a členom predstavenstva spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a. s., Ing. Jánom Michálkom.


» Uplynulé dva roky boli pre veľa spoločností zložitým obdobím. Pre KOVAL SYSTEMS, zdá sa, to bolo obdobie výziev. Čo podstatné sa udialo?

Áno, je to naozaj tak. Roky 2020 aj 2021 boli výnimočné z viacerých pohľadov, myslím, že to, čo sa udialo, dôsledkami predčilo aj hospodársku krízu z roku 2008. Veľa sa hovorí o tom, že takéto obdobia so sebou prinášajú aj nové výzvy a príležitosti. Na druhej strane so sebou prinášajú aj veľké riziká. Myslím, že takmer každý počas tohto náročného obdobia pociťoval strach o zdravie, stabilitu, prácu. Sme nesmierne radi, že sme tú náročnú situáciu zvládli a že to nemalo zásadnejší vplyv na náš tím. 

Samozrejme, z pohľadu obchodu a odbytu to bolo veľmi náročné obdobie. Napriek všetkému, naša spoločnosť počas tohto obdobia vyvinula a uviedla na trh ďalšie moderné a sofistikované riešenia pre sklady a logistiku, podarilo sa nám úspešne ukončiť niekoľko väčších projektov a zároveň vidíme zvýšený dopyt po našich riešeniach, čo je znakom toho, že sme sa vydali dobrým smerom. 

V roku 2020 sa nám tiež dostalo významného ocenenia – 1. miesto v rámci rebríčka Diamanty slovenského biznisu, ktorý zostavuje Forbes a sleduje zdravo rastúce malé a stredné spoločnosti. Môžeme teda povedať, že napriek tomu, že ide o veľmi náročné dva roky, priniesli aj pozitívne momenty.


» Ako sformovala pandemická situácia trhy a váš výrobný program?

Pandemická situácia ešte viac zvýraznila obrovský tlak na logistiku a skladovanie, na ich presnosť, rýchlosť, dostupnosť. Žijeme v dobe, kedy akýkoľvek výpadok v reťazci od výrobcu k zákazníkovi môže spôsobiť množstvo komplikácií. Potvrdzuje to aj výrazne zvýšený záujem výrobcov, distribútorov či logistických centier o rôznu formu automatizácie skladovania a logistiky. 

Naša spoločnosť na takéto požiadavky vyvinula vlastný, široký rad výrobkov a riešení, od jednoduchých skladovacích zariadení až po komplexné logistické a transportné riešenia.


» Za každou úspešnou spoločnosťou je príbeh. Akú úlohu v ňom zohrávajú vaši zamestnanci na rôznych pozíciách?

Dovolím si tvrdiť, že tú najdôležitejšiu. Naša spoločnosť disponuje naozaj komplexným portfóliom procesov a služieb, kde kvalitná ľudská práca sa často nedá ničím nahradiť. Samozrejme, v rámci výrobného procesu sa snažíme, aby sme využívali najmodernejšie automatizované či robotizované technológie, o to viac sa však zvyšujú nároky na odbornosť kolegov. 

Okrem toho disponujeme aj konštrukčným oddelením, vývojovým oddelením, technickým oddelením, oddelením vývoja softvéru a hardvéru, servisným oddelením. Ak by som to mal povedať v skratke, všetky procesy sú v súčasnosti už tak úzko previazané, že ak chceme dodať zákazníkovi kvalitné riešenie či výrobok, potrebujeme kvalitný tím kolegov naprieč celou spoločnosťou.


» V regióne ste zamestnávateľom už 28 rokov. V segmente, v ktorom pôsobíte, sa udial nepredstaviteľný pokrok, na ktorý ste reagovali vývojom nových vysoko sofistikovaných produktov. Zaradili ste sa medzi technologickú špičku. Môžete v skratke zhodnotiť obdobie z pohľadu vývoja technológií?