Renovácia slnečných hodín v Považskej Bystrici

Naša spoločnosť zrenovovala jeden zo symbolov mesta Považská Bystrica - ikonické slnečné hodiny.

Renovácia slnečných hodín v Považskej Bystrici

Naša spoločnosť zrenovovala jeden zo symbolov mesta Považská Bystrica - ikonické slnečné hodiny.

Renovácia slnečných hodín v Považskej Bystrici

V každom mesta a obci môžeme nájsť rôzne historické pamiatky, umelecké alebo architektonické diela. Tie sa svojou jedinečnosťou stávajú symbolmi nielen danej lokality, ale aj jej obyvateľov, pre ktorých majú mimoriadnu hodnotu.

Jedným z takýchto symbolov sú aj slnečné hodiny v Považskej Bystrici. Autorom návrhu je stredoškolský pedagóg Juraj Bardy, pričom realizáciu diela vykonal v roku 1970 Eduard Škorpík. Od tohto roku sú slnečné hodiny neoddeliteľnou súčasťou Parku Mládeže.

Ale aj napriek ich precíznemu vyhotoveniu a priebežnej údržbe sa čoraz viac prejavovali poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi. O nutnosti rozsiahlej renovácie informoval aj primátor mesta Považská Bystrica, pán Karol Janas: "Sú symbolom danej lokality, bola by veľká škoda, keby mali z parku zmiznúť. Rokujeme s firmami, ktoré by ich dokázali zrekonštruovať. Na čas ich teda demontujeme a potom sa vrátia vynovené späť." Celý článok si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz.

Sme poctení, že renovácia tohto významného symbolu mesta Považská Bystrica bola zverená práve našej spoločnosti. Prinášame Vám fotografie zobrazujúce pôvodný stav slnečných hodín, jednotlivé etapy renovácie a aj ich návrat na pôvodné miesto.

Galéria

© 2022, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím